Høyre og Frp viser til at konkurranseutsettingen av Gjøvikbanen har bidratt til et bedre tilbud for passasjerene, uten at dette har gått på bekostning av de ansattes arbeidsvilkår. FOTO: TERJE BENDIKSBY/NTB SCANPIX

Blir jernbanen privatisert?

Høyres Linda Hofstad Helleland mener Ap sporer av debatten om jernbanereformen med skremsler, uten å si hva de selv mener.

Regjeringens mye omdiskuterte jernbanereform er ventet til uka, etter det Dagsavisen forstår. Planene om privatisering har møtt skepsis fra Arbeiderpartiet. Leder av transportkomiteen, Linda Hofstad Helleland (H), mener Ap bør se forbi sine ideologiske skylapper.

– Vi i Høyre ser ikke grunnen til å på død og liv forsvare et togmonopol. NRK var bra under NRK-monopolet, men ble mye bedre etter de fikk konkurranse fra TV 2, sier Helleland.

Høna eller egget

Høyre og Frp viser til at konkurranseutsettingen av Gjøvikbanen har bidratt til lavere kostnader for det offentlige og bedre tilbud for passasjerene, uten at dette har gått på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsbetingelser.

– Konkurranse skal her ikke være et mål i seg selv, men et virkemiddel for å gi passasjerene et bedre tilbud. Det viser erfaringene fra Gjøvikbanen, sier Helleland.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Eirin Sund mener likevel det ikke er gitt at Gjøvikbanen fikk et bedre tilbud fordi den ble privatisert.

– Når det gjelder Gjøvikbanen er det litt et spørsmål om høna eller egget. For samtidig som man valgte å privatisere ble det også lagt mer penger på bordet, Sund.

Hun får støtte fra Jørgen Aarhaug ved Transportøkonomisk institutt som tidligere har uttalt at noen av de positive effektene her kom fra konkurranseutsettingen i seg selv, men mye kom også av at banen har fått ekstra oppmerksomhet, og at en har vært fokusert på å få til rasjonell drift her.

Taus om tog

Sund mener også det er rom for omorganisering i jernbanesektoren. Men før regjeringen har lagt fram reformen vil Ap holde kortene tett til brystet.

– Vi får vente og se hva vi får på bordet fra regjeringen. Det er åpenbart at det må tas noen grep, men det er ikke alltid slik at konkurranse er lik suksess, sier Ap-politikeren.

Helleland har tidligere uttalt at jernbanereformen skal være så omfattende at Ap vanskelig kan reversere den om de skulle komme til makten. Altså at de skal: « (...)skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake».

– Jeg mener Helleland burde være mindre opptatt av å klemme mest mulig ut av tannkremtuben, og mer opptatt av hva som tjener de som jobber i og benytter seg av jernbanen.

– Men hva er fordelen med å ha et «togmonopol», som i dag?

– Norge er et lite land. Det å drive tog forretningsmessig er i dag vanskelig. Derfor er dette et ansvar staten har tatt på seg. Spørsmålet er også hvor de private aktørene har tenkt å spare inn penger, sier Sund.

Fagbevegelsen har også uttrykt sin bekymring for at konkurransen skal gå på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.