Kjersti Toppe (Sp) vil unngå at leger er alene på jobb. Sp har, sammen med KrF, fremmet forslag om dette i Stortinget, men ble nedstemt.

Ble selv truet da hun var lege

– Dersom vi ikke er bevisste på mottiltak, er jeg redd for at vi kan få mer av dette, sier stortingsrepresentant og lege Kjersti Toppe (Sp) om vold mot helsearbeidere. Som lege har hun selv blitt truet.

 

I går skrev Dagsavisen om at det kom inn 209 politianmeldelser for vold og trusler mot helsepersonell i 2016. På de to første månedene i 2017, var det allerede kommet inn 51 anmeldelser, og dermed vil tallet ende på over 300 i år, dersom trenden fortsetter.

Les også: Flere krav til sjefen for å hindre vold

Ble selv truet

Kjersti Toppe (Sp) sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité, og har selv jobbet på legevakt og i ambulanse. Der har hun fått føle på frykten for å bli utsatt for vold.

– Jeg har følt på det, og jeg syntes det var litt skummelt av og til. Jeg har vært i situasjoner hvor vi fikk høre det var våpen i huset, og har også fått trusler, men ble ikke utsatt for vold, sier hun til Dagsavisen.

Legeforeningen har foreslått at leger aldri skal være alene sammen med pasientene på legevaktene, og har tatt til orde for at legevaktene skal ha tilgang til bil med sjåfør når de er ute på oppdrag hjemme hos pasienter.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Har følt på ubehaget

Toppe har selv vært ute på slike oppdrag, og er helt enig i at man som legevakt alltid bør ha med seg en sjåfør.

– Du aner jo ikke hva du kommer opp i når du drar ut. Jeg har følt på ubehaget, og at dette ikke er helt trygt. I ambulansen var det alltid to, så det føltes i alle fall litt tryggere, sier hun.

– Jeg er veldig for at de skal være to. Det er ingen brannfolk eller politi eller ambulanse som reiser alene, men legene kan gjøre det, sier hun.

Sp og KrF fremmet nylig forslag i Stortinget om at om at «alle legevaktdistrikter må ha tilgjengelig utrykningskjøretøy med støttepersonell, og at ingen skal arbeide alene på vakt». De fikk kun med seg SV og MDG på forslaget. Resten av partiene på Stortinget stemte imot.

Les også: Sykepleiere plages av rusede eldre

– Urovekkende

– Det er jo veldig urovekkende tall. Noen umiddelbar løsning har jeg ikke, men dette har med bemanning og rutiner å gjøre, og å kunne gi gode tjenester til brukere man vet kan ha en voldelig atferd. Dette må vi ta på det største alvor, og gå inn bak tallene og se, sier Tove Knutsen, som sitter i helse- og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet.

– Hvorfor stemte ikke Ap for Sp og KrFs forslag?

– Når vi ikke gikk inn i det enkeltforslaget som stilte krav om støttepersonell ved utrykning i alle legevaktdistrikter, så er det ikke fordi vi er uenige i dette. Men vi mener at dette er et tema som bør utredes nærmere i forbindelse med en handlingsplan der man kan få på bordet alle momenter og beregninger, svarer Knutsen.

Helse- og omsorgsdepartementet har følgende kommentar til Dagsavisen om volden mot helsearbeidere, som stadig oftere havner hos politiet.

– Det er svært bekymringsfullt at helsepersonell utsettes for vold og trusler. Det er viktig at de som gir pleie og behandling er trygge på jobb. Vi har gitt Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene i oppdrag å kartlegge omfanget av vold og trusler mot helsepersonell. Vi har også bedt dem utvikle forebyggende tiltak. Helseforetakene og kommunene har som arbeidsgivere ansvaret for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. Dette inkluderer tiltak for å forebygge vold mot helsepersonell, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

Les også: Holdt i jerngrep av pasient