Nina Nedrebø (25) ble bedt om å trekke seg som leder av Oslo Røde Kors ungdom.

Ble bedt om å gå 
etter asylkritikk

VARSLET: Hun varslet Dagsavisen om det hun mente var dårlige forhold på et asylmottak som Røde Kors samarbeidet med. Da ble hun bedt om å trekke seg fra vervet.

Oslo Røde Kors mener hun opptrer illojalt og skader deres omdømme, fordi hun selv går til mediene med saker som hun mener er viktige å få satt søkelys på.

- Når jeg ser menneskerettigheter brytes og folk utsettes for grove krenkelser av sitt menneskeverd, vil jeg gjøre mitt for å stoppe dette, sier Nina Nedrebø (25). Hun ble i august valgt som leder av Oslo Røde Kors ungdom, men er nå avsatt.

 

Slo alarm

For noen uker siden kontaktet Nina Nedrebø Dagsavisen og meldte fra om det hun mente var uverdige forhold på et asylmottak som Oslo Røde Kors samarbeidet med. Så ble hun innkalt til et møte med de to øverste lederne for Oslo Røde Kors, daglig leder Randi Hammerstrøm og distriktsleder Trond Johannesen. I møtet ble hun bedt om å trekke seg frivillig fra vervet.

- Jeg fikk på møtet fredag morgen frist til mandag morgen klokka 10 med å trekke meg frivillig, forteller Nedrebø. Etter råd fra folk i andre organisasjoner, valgte hun å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å velge ny ledelse.

- Men jeg fikk beskjed i en mail fra ledelsen i Oslo Røde Kors om at jeg var avsatt, og at det ekstraordinære årsmøtet var avlyst.

 

Kritisk brev

Da hun ble innkalt til møtet med ledelsen, møtte hun uforberedt og alene.

- De sa at de hadde fått brev fra dette asylmottaket, om at jeg hadde kritisert dem en del, og at jeg ikke var samarbeidsvillig. Men jeg hadde prøvd å få til et møte med ledelsen på asylmottaket om det jeg mener er dårlige forhold, men de ønsket ikke å møte meg, sier Nedrebø.

Hun forteller at hun var åpen med Oslo Røde Kors om at hun hadde varslet mediene om denne saken, og hun fikk tidlig tilbakemeldinger om at dette ikke ble satt pris på.

Likevel kom det overraskende på henne at hun ble bedt om å trekke seg.

 

Feil kobling

Daglig leder av Oslo Røde Kors, Randi Hammerstrøm, avviser at dette skjer fordi Nedrebø er uenig med asylmottaket og fordi hun ville gå til mediene med saken.

- Det er jeg ikke enig i. Dette skyldes en lang rekke hendelser. Det blir helt feil å koble dette opp til denne saken, hun hadde blitt bedt om å trekke seg uansett uten dette med asylmottaket, sier Hammerstrøm. Hun legger til at fordi dette er en personalsak kan hun ikke gå inn i alle detaljene.

 

Klagebrevet

Men i en mail som er sendt ut til distriktsstyret og ledergruppen i Oslo Røde Kors, skriver Hammerstrøm at klagebrevet fra asylmottaket og mediekontakten nettopp er to av årsakene til at de ber henne trekke seg.

«Klagebrev fra (...) mottak som ber om at alt samarbeid med RKU opphører fra dags dato pga. hennes oppførsel.»

«Hun går til media med saker hun selv har funnet ut at hun vil profilere, uten å samarbeide med oss eller media-avdelingen der hun setter Røde Kors omdømme i fare.»

Deretter kommer en oppramsing av andre saker, der Nedrebø beskyldes for å lyve, sløse med penger, ha fokus på andre saker enn RKU selv har satt opp i sin handlingsplan, og negativ omtale av andre personer.

 

Ytringsfrihet

I mailen står det også at Nedrebø har tatt kontakt med Dagsavisen igjen etter at hun ble bedt om å trekke seg frivillig.

Hammerstrøm forklarer at de også tidligere har bedt frivillige ledere om å trekke seg dersom de ikke følger Røde Kors sine prinsipper.

- Saken dreier seg ikke om ytringsfrihet. Selvfølgelig har også Røde Kors-frivillige rett til å si hva de mener, men vi har prosedyrer for hvordan dette skal praktiseres for RK-frivillige. Det handler ikke om å legge bånd på våre frivillige, men vi har interne kjøreregler for hvordan våre frivillige i denne typen aktivitet skal håndtere det de oppfatter som kritikkverdige forhold, sier Hammerstrøm.

Nedrebø mener hun som leder av Oslo Røde Kors ungdom måtte varsle om det hun mente var kritikkverdige forhold på mottaket, selv om dette ikke sto på tiltaksplanen til Røde Kors ungdom.

- Jeg synes det er feil hvordan de blir behandlet på mottakene, og da mener jeg det er viktig å få fram slike saker.

else.gro.ommundsen@dagsavisen.no