Blåser opp til ny abortstorm

De som er mot endringen i abortloven, bør få stemme etter egen samvittighet, uansett hvilket parti de tilhører, mener Hadia Tajik og Audun Lysbakken.

Støvet etter forrige abortstrid har så vidt lagt seg før en ny er i anmarsj. KrF måtte gi opp kampen om å få fjernet paragraf 2c fra abortloven under regjeringsforhandlingene, men fikk gjennomslag for å fjerne muligheten til fosterreduksjon før grensen for selvbestemt abort.

Det vekker sterke reaksjoner både i opposisjonen og i egne rekker. Ap-nestleder Hadia Tajik har følgende å si om lovendringen:

– Det er en ekstremt brutal påkjenning de nå legger på kvinner med flerlingfostre i magen. Alternativet disse kvinnene nå står overfor, er å måtte ta vekk alle eller beholde alle.

Selv om den nye regjeringen har flertall på Stortinget, varsler både Ap-nestlederen og SV kamp mot abortinnstrammingen.

– Vi vil kjempe for kvinners rett til å bestemme selv. Dette er et viktig verdispørsmål for mange, og det forutsetter jeg at det er også for de i Høyre, Venstre og Frp som har sagt at de er opptatt av denne saken.

Les også: Et angrep på selvbestemmelsen

Setter sin lit til fristilling

Tajik appellerer særlig til Høyre-kvinnene som på partiets landsmøte i 2013 tok kraftig til motmæle mot endringer i abortloven. Disse bør følge sin egen overbevisning når saken skal behandles i Stortinget, mener Tajik. Det krever i så fall at Høyre fristiller sine egne stortingsrepresentanter slik at de får stemme som de vil. Høyre har tradisjon for å gjøre nettopp dette i saker som berører samvittighetsspørsmål. Helseminister Bent Høie (H) sa imidlertid til Dagsavisen torsdag at alle må stemme for abortinnstrammingen fordi den er del av en plattform alle partiene har sluttet seg til.

Fristilling er ifølge Tajik eneste mulighet til å få stanset lovendringen.

– Jeg merker meg at ingen av regjeringspartiene har svart på om de vil fristille representantene sine, men det vil overraske meg om kvinnebevegelsen i Høyre sitter stille og ser på at Erna Solberg forhandler vekk seirene deres fra landsmøtet, sier Tajik, som tar det for gitt at lovendringen skal behandles av Stortinget.

– Høie ble for noen år siden spurt om fosterreduksjon, og da var han klar på at man ikke kan gjøre den typen innstramminger uten at lovgiver er involvert.

Les kommentar: KrF lurt trill rundt

SV: Vi gir oss ikke

Også SV-leder Audun Lysbakken maner aborttilhengerne i regjeringen til å gjøre opprør mot eget parti.

– Det vi ser nå er en svekkelse av kvinners rett til selvbestemt abort, og da må regjeringspartiene være tydelig på at det er det dette er, og stå på at de skal få lov til å bli fristilt i spørsmålet. Det er lang tradisjon for å fristille representantene i saker som dette, og dette bør ikke være noe unntak, sier Lysbakken.

Heller ikke han anser slaget som tapt.

– Vi gir oss i alle fall ikke før siste ord er sagt, og det skal vi sørge for at skjer i Stortingssalen. Så er det opp til de liberale partiene å huske hvor viktig frihet og selvbestemmelse er for norske kvinner, sier SV-lederen.

Les også: KrF-ere melder seg ut i protest