Blåser i gebyrene på norske veier. – Det må svi mer å bryte lover og regler, mener Ap-poltiker

Norske lastebileiere møter beintøff konkurranse. Nå vil Ap ta et oppgjør med sosial dumping i bransjen.

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Arbeiderpartiet får ros fra Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-forbund, som mener ethvert forslag som kan sette fokus på bransjen er bra.

– Alle partier er opptatt av å sette søkelys på dette. Slike debatter fører uansett mye positivt med seg. Det gir en større bevissthet hos dem som lager lover og regler, både hos myndigheter og politisk ledelse. Det blir blir lettere for oss å få fokus på utfordringene, mener Mo.

– Som det står i flertallsinnstillingen er dette problemstillinger som det jobbes med og mange av disse forslagene er i arbeid, sier han.

Knallhard konkurranse

Han tror imidlertid ikke politikerne egentlig vet hvor beintøff konkurransen i transportbransjen er blitt.

– Det er en knallhard internasjonal konkurranse som bare blir tøffere og tøffere. Det blir stadig flere utenlandske sjåfører på norske veier. Du har flere lavprisaktører fra øst, og stadig større konkurranse blant norske aktører. Det gjør at noen tar snarveier, som bevisst utnytter arbeidskraften og lar være å betale bøter og bompenger for å spare på tusenlappen. Det er de vi vil bli kvitt, sier Geir A. Mo til FriFagbevegelse.

– Mye av virksomheten foregår i spotmarkedet. De langsiktige kontraktene er altfor få, legger han til.

Sammen med Sverre Myrli, Kirsti Leirtrø og Hadia Tajik har Arild Grande (Ap) foreslått en plan på ti punkter for å stanse utviklingen med sosial dumping, kriminalitet og økt sikkerhetsrisiko i transportsektoren.

Saken ble behandlet i Stortinget torsdag, men ble ikke vedtatt.

– Transportbransjen skal være en næring som unge drømmer om å gå inn i. Det skal være trygge arbeidsplasser og et rettferdig arbeidsliv hvor de seriøse bedriftene vinner konkurransen mot de useriøse. I dag er det veldig mange som opplever en tøff konkurranse med tilbydere som henter inn arbeidskraft, ikke bare fra tidligere Øst-Europa, men fra land med enda dårligere lønns- og arbeidsforhold. De seriøse blir utkonkurrert. Driver du med faste ansettelser og skikkelige lønns- og arbeidsforhold, har du nesten ingen sjanse. Det blir et «race to the bottom» hvor du må konkurrere på stadig dårligere vilkår, sier Arild Grande (Ap) til FriFagbevegelse.

Økende press

Jim Klungnes, leder i Yrkestrafikkforbundet i YS, kan bekrefte den virkeligheten som Ap-politikeren beskriver.

– Hverdagen består av et økende press. Med et ensidig pris- og kostnadsfokus fra transportkjøperne. Når du har useriøse aktører som konkurrerer, om det er utenfor loven eller i grenseland, blir det ikke kontrollert, avslørt eller sanksjonert tilstrekkelig. Arbeidstilsynet har altfor små ressurser. Og det er altfor svake sanksjonsmuligheter. Jeg er ikke sikker på at sanksjonene blir brukt tilstrekkelig heller, sier Klungnes til FriFagbevegelse.

– Skal du ha lover og regler, må det kunne sanksjoneres så det svir, legger han til.

– I dag gis det gebyrer som useriøse aktører bare flirer av. Det må svi betraktelig mer å bryte blant annet lønns- og arbeidsforholdene, poengterer Arild Grande.

– Hvis Arbeidstilsynet kontrollerer et enkelt kjøretøy, og det viser seg at sjåføren får for lite lønn, fører det til at sjåføren bare får etterbetalt det han egentlig skulle hatt. For bedriften får det ikke noe etterspill. Ved gjentatte avsløringer av samme bedrift, burde det føre til en mye grundigere kontroll av bedriften. Ved systematiske brudd må det føre til bøter eller sanksjoner som svir, sier Klungnes.

Han mener det virker som om store bedrifter med mange tusen biler bryr seg lite om at en bil eller sjåfør blir kontrollert i ny og ne og at de må etterbetale noen kroner til en sjåfør.

– For dem betyr det lite eller ingenting i den store sammenhengen. Sannsynligvis fortsetter alt som før, mener han.

De er enige om problemene; fra venstre Sverre Myrli, Arild Grande, Jim Klungnes og Geir A. Mo.
Foto: Helge Rønning Birkelund/FriFagbevegelse

De er enige om problemene; fra venstre Sverre Myrli, Arild Grande, Jim Klungnes og Geir A. Mo. FOTO: Helge Rønning Birkelund/FriFagvegelse

 

Har skiftet fokus

Sverre Myrli er opptatt av at politikerne er i ferd med å skifte fokus.

– I starten var det mye snakk om tekniske ting på kjøretøyene. Det er viktig, men etter å ha hatt kontakt med næringen, har vi skjønt betydningen av det som går på sjåføren og arbeidsbetingelsene. Det er en sammenheng mellom lønn og arbeidsvilkår og tryggheten. Det henger sammen. Derfor har vi med mye om det i forslaget vårt. Vi må få vekk sosial dumping i transportbransjen. Lastebilnæringen er ikke utkonkurrert, mener Sverre Myrli.

– Turbuss er en næring som nesten er borte. Det er for eksempel nesten bare utenlandske busser som kjører cruisenæringen.

Han viser blant annet til et av forslagene som altså ikke fikk flertall. Krav om å betale moms i Norge fra første krone for utenlandske aktører. I dag kan du kjøre for 50.000 kroner uten å betale moms.

Av forlagene som altså ikke ble vedtatt heter det også at Arbeidstilsynet skal øke kontrollvirksomheten og at det skal innføres en prikkbelastning for innehavere av nasjonale løyver for brudd på arbeidsmiljøloven og veitrafikkloven.

Forslaget inneholdt også et punkt om en samordning av etatenes innsats mot useriøse aktører, forhåndsbetaling av bompengebrikker for utenlandske lastebiler og turbiler som krysser grensen til Norge og et aktiv statlig eierskap for aktivt å fremme et seriøst arbeidsliv.

Støttes av Rødt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes synes det er flott at Arbeiderpartiet har kommet på banen når det gjelder sosial dumping i transportsektoren. Han sto samme dag bak et forslag om strakstiltak mot farlige vogntog på norske veier. Det ble heller ikke vedtatt. Han mener også Ap-forslagene ville ha bidratt til en tryggere transportsektor og mindre sosial dumping.

– Transportkjøperne har et ansvar for at de som kjører i Norge har norske lønns- og arbeidsvilkår. Den såkalte påse-plikten overser åtte av ti transportkjøpere. Det skal ikke lønne seg å bruke sosial dumping som forretningsmodell, og bøtene for å ikke følge denne plikten må svi både for gods- og persontrafikken, mener Moxnes.