Blå regjering vil droppe solidaransvar

En regjering med Høyre vil reversere loven om solidaransvar. Loven gir arbeidere rett til å fremme lønnskrav oppover i kontraktskjeden om useriøse underleverandører ikke betaler.

LO innkasserte en stor seier da regjeringen i mai la fram loven om solidaransvar. Solidaransvaret sikrer arbeidere lønn selv om useriøse underleverandører stikker av fra regningen, og regnes av fagbevegelsen som et av de viktigste verktøyene i kampen for et anstendig arbeidsliv. Men om høyresiden vinner valget 14. september, blir loven reversert, slår Høyres nestleder og finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner fast.

– Ja, vi vil reversere loven. Den svekker arbeidsplassene og er et dårlig virkemiddel for å bekjempe sosial dumping, sier Sanner til Dagsavisen.

Høyre mener loven bryter med rettsprinsippet om at den som foretar lovbrudd, er ansvarlig. Dessuten mener partiet at loven rammer arbeidsplasser, særlig små og mellomstore bedrifter. Partiet vil heller pålegge oppdragsbedriften å gjennomgå en kontrolliste, og styrke Arbeidstilsynet for å avdekke sosial dumping.

I 2001 lovte Per-Kristian Foss at han skulle fjerne passasjeravgiften for fly «før han fikk tatt av seg frakken» i regjeringskvartalet. Sanner har ikke like dårlig tid når det gjelder solidaransvar.

– Det er nok andre ting som skal gjøres først, det blir ganske hett utover vinteren, sier Sanner.

Frp sterkt kritiske

Også Frp var kraftig motstander av å innføre solidaransvar.

– Vi er sterkt, sterkt kritiske til solidaransvar. Når man, som vi, har en politisk agenda for avbyråkratisering, fjerning av skjemaveldet og skattelette, så går dette feil vei. Det blir veldig mye jus, mener Frps nestleder Per Sandberg.

– Er det ikke faktisk motsatt, at det rydder opp og plasserer ansvar?

– Nei, du kan få postkasseselskaper og andre uhyggelig kompliserte konstruksjoner, mener Sandberg.

Han tror loven vil møte problemer i forhold til EØS-avtalen, fordi den etter hans mening favoriserer store bedrifter framfor små. Han holder imidlertid døra åpen for å la loven få virke litt, og bli evaluert.

– Dette er ikke noe vi skal endre de første 100 dagene iallfall, sier Sandberg, med klar adresse til partiets snart fiks ferdige 100-dagers plan om de kommer i regjering.

Venstre nøler med å ville reversere loven selv om det skulle bli borgerlig valgseier.

– Vi var imot solidaransvar og allmenngjøringsloven, men det er et mye større skritt å reversere lover, sier partileder Lars Sponheim på telefon fra sauesanking i fjellet.

Viktig virkemiddel

Høyresidens «dødsdom» over LOs kanskje største politiske seier denne våren, får LO-sjef Roar Flåthen til å rette en pekefinger mot sine medlemmer og velgere.

– Kampen mot sosial dumping og for et seriøst arbeidsliv er på ingen måte over. Solidaransvar er et av de viktigste virkemidlene ettersom oppdragsgiver og hovedentreprenør må være nøye med hvem de engasjerer fordi de kan bli stilt økonomisk til ansvar om arbeidere blir stående uten lønn, slår LO-sjefen fast.

Han understreker at arbeidet for et seriøst og velordnet arbeidsliv i Norge fortsetter, uansett regjering.

– Men det er med undring vi registrerer at Høyre og Frp sier at de vil jobbe mot sosial dumping, mens de samtidig vil fjerne det viktigste virkemiddelet. Mange arbeidsgivere ønsker et mer uregulert arbeidsmarked, fordi de håper å profittere på det. Denne saken beviser at Høyre og Frp går arbeidsgivernes ærend, mener Flåthen.

Debatten kommer som svar på LOs 41 spørsmål til alle partier før stortingsvalget. Svarene avdekker en avgrunn mellom fagbevegelsen og de blå partiene, selv om opposisjonen kommer LO i møte på enkelte områder, som energi (se undersak). LO-lederen lar seg imidlertid ikke sjarmere så lett.

– Historisk sett har Høyre vært opptatt av næringspolitikk. Men de står langt unna oss i forhold til statlig eierskap og den rollen staten kan ha som et lokomotiv i industriutviklingen. De vil jo drive storsalg av statlig virksomhet, det er vi helt imot, slår Flåthen fast.