Fra en fanemarkering mot vikarbyrådirektivet foran Stortinget. FOTO: Joacim Jørgensen

Bitter strid om nominasjoner i Ap

Anklager om bakvaskelse og hevn. Og trusler om strykaksjoner. Dette er med i nominasjonsprosessen i Nord-Trøndelag.

Det er kjølig mellom Fellesforbundet og sentrale politikere fra Arbeiderpartiet i flere fylker.

Sittende stortingsrepresentanter kan miste plassen på Stortinget dersom lokale avdelinger i Fellesforbundet får viljen sin. Bakgrunnen er blant annet at de i sin tid støttet vikarbyrådirektivet.

Og det stanser ikke der.

Et av de fylkene der striden er mest bitter er Nord-Trøndelag. Der trues det med strykaksjoner mot sittende representanter, dersom de renomineres.

Både Gerd Janne Kristoffersen og Arild Stokkan-Grande, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet i fylket i dag, har sagt at de ønsker gjenvalg. Men samtlige fem avdelingsledere i Fellesforbundet har gitt beskjed om at de vil bytte ut begge to.

Kristoffersen selv til dette til Dagsavisen om kritikken som rettes mot henne.

- Jeg har lyttet til motforestillingene deres, og har hatt det med meg inn i behandlingen i stortingsgruppa. Men det enorme sinnet deres er uforståelig for meg.

 

Kan bli strøket

Kristoffersen har hisset på seg deler av fagbevegelsen. Hun kritiseres blant annet for å ha gått imot fagbevegelsen i to viktige saker: Vikarbyrådirektivet og pensjonsreformen.

I Trønder-Avisa anklager Kristoffersen kritikerne for å bakvaske og straffe henne og andre som støttet direktivet. Dette avvises av klubbleder Ståle K. Johansen ved Kværner Verdal. Til Magasinet for fagorganiserte viser han til at nominasjonen er en demokratisk prosess de deltar i.

- Hvis nominasjonskomiteen setter de to høyt oppe, mener jeg vi må oppfordre folk til å stryke de to kandidatene, sier han.

 

Flere kan ryke

Ifølge Klassekampen kan kjente Ap-profiler bli straffet for å ha støttet vikarbyrådirektivet også i Østfold og Hedmark.

* I Østfold har ikke dagens listetopp Svein Roald Hansen støtte fra et eneste LO-lag.

* I Hedmark risikerer både tidligere justisminister Knut Storberget og stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen å bli vraket.

Per-Arne Farberg, som leder Fellesforbundets avdeling 650, har tidligere sagt at de ikke kan støtte stortingskandidater «som nærmest dolker oss i ryggen». Til Dagsavisen sier Farberg at avdelingen har gitt nominasjonskomiteen navn på to personer de mener bør nomineres. Verken Storberget eller Trettebergstuen er blant dem.

 

- Taper og vinner

Kristoffersen sier til Dagsavisen at i politikken taper og vinner man saker hele tida.

- Når en har tapt en sak er det merkelig at en ikke legger den bak seg og ser framover, i stedet for å hevne seg på oss som stemte for implementering av direktivet, sier hun og legger til at støtten til direktivet var gjennomtenkt.

Fellesforbundets avdelingsleder på Innherred, Torgeir Opdal, sier til Dagsavisen at han ikke skjønner hvor anklagene om bakvaskelse og hevn kommer fra.

- Vi har vært ryddige, sier han og legger til at de som tillitsvalgte vet at man som valgt representant må man levere slik at de man er valgt av er fornøyde. Han sier de har fått kjennskap til at Kristoffersen sitter i finanskomiteen på Stortinget, men at de ikke har sett resultater som gjør at de kan anbefale at hun fortsetter. Eventuelle strykaksjoner må diskuteres og vurderes, sier han.

Fellesforbundet organiserer 7.000 nordtrøndere i privat sektor. Kristoffersen sier at de må ta et valg om retningen når valgdagen kommer, og viser til muligheten for en regjering med Høyre og Frp.

- Der har vi større sak å kjempe om, i stedet for å holde liv i en opphetet diskusjon om vikardirektivet, sier hun.

 

- Nedla stor aktivitet

Fellesforbundets leder Arve Bakke viser til at flere av forbundets lokalavdelinger nedla stor aktivitet for at Norge skulle bruke reservasjonsretten mot direktivet, og at han forstår at saken ikke er glemt.

- På den annen side vil jeg advare mot ensidig å fokusere på den. Det er mange gode kandidater som var for direktivet og som har arbeidet godt for saker Fellesforbundet ellers er opptatt av, sier han til Dagsavisen.

Han understreker at forbundet ikke legger seg opp i hva avdelingene lokalt gjør i nominasjonsstriden.