Det kan bli ny aktivitet på Södra Cell på Tofte i Hurum etter at cellulosefabrikken ble lagt ned ifjor. FOTO: NTB SCANPIX

Biodrivstoff kan gi nytt fabrikkliv til Tofte

NY AKTIVITET: Statkraft og Södra ønsker å puste nytt liv i den tidligere cellulosefabrikken på Tofte som ble lagt ned i fjor. Målet er lønnsom produksjon av biodrivstoff.

Ny produksjon i den tidligere cellulosefabrikken på sørspissen av Hurumlandet er godt nytt for lokalmiljøet som ble kraftig berørt da hjørnesteinsbedriften ble nedlagt i fjor. 295 personer mistet jobbene sine.

Statkraft og det svenske skogbrukskonsernet Södra har i første omgang inngått en intensjonsavtale om et selskap som skal produsere biodrivstoff av råvarer fra skogen. Ingen konkret tidsplan for oppstart av produksjonen er foreløpig bestemt.

– Vi har ikke noe tidsperspektiv. Foreløpig er det for tidlig å si noe om økonomi og størrelser. Dette er avhengig av flere faktorer, sier pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statkraft til NTB.

Rammevilkår

For at produksjonen av klimanøytralt drivstoff skal kunne starte opp på Tofte, spilles ballen over til regjeringen.

– Alle prosjekter må ha lønnsomhet i seg, og myndighetenes rammebetingelser er viktige i så måte, sier Fjerdingstad.

Det ligger ifølge Statkraft ingen elementer i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett som åpner dører for dette prosjektet. Likevel har regjeringen kommunisert at man ser på muligheten for å blande inn mer biodrivstoff i bensin og diesel, og at nettopp det vil være ett av flere elementer i den framtidige teknologiutviklingen som skal bidra til å redusere utslipp av CO2.

– Vi er veldig opptatt av klimadelen. Dersom myndighetene bestemmer seg for å blande inn mer biodrivstoff fra skog i vanlig drivstoff, så har man plutselig et marked. Det er en viktig driver for en slik type prosjekt, sier Fjerdingstad.

Krever tiltak

Norsk skogeierforbund tar imot nyheten med åpne armer, men forventer nå at regjeringen kommer på banen.

– Vi bruker milliarder hvert eneste år for å utvikle et marked for elbiler. Når framtidens klimaløsninger nå bygges opp over hele verden, er det vår forventning at norske myndigheter bidrar med rammevilkår som gjør at norsk råstoff utnyttes, norsk kompetanse utvikles og at industri og verdiskaping etableres her hjemme, sier administrerende direktør Erik Lahnstein til NTB.

Lahnstein mener regjeringen må komme opp med gunstigere skatte- og avgiftsregler, krav til den totale andelen av biodrivstoff, støtte til forskning og utvikling og til sist sørge for eventuell risikoavlastning på kapitalsiden.

– Pakken av tiltak må være så god at det er mulig å utvikle denne type industri i Norge, sier Lahnstein.

Skogen viktig

Tidligere insentiver for etablering av denne type virksomheter i Norge, har hatt for svake og uforutsigbare rammevilkår, påpeker Skogeierforbundets toppsjef.

– Med den kunnskapen vi har i dag, er det ikke mulig å se for seg at vi skal kunne løse klimautfordringene uten at vi bruker mer av skogen og utnytter skogsråstoffet på nye måter, sier han.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen er full av begeistring og kaller nyheten fra Tofte en milepæl for den norske bioindustrien.

– Det som skjer på Tofte kan bety mye for Norge i fremtiden. Dette kan bli den nye, store nasjonale satsingen på tømmer. Jeg har jobbet for dette i mange år, og nå ser vi endelig at det kommer store aktører inn som kan bane veien videre, sier Lundteigen, som er sikker på at biodrivstoff vil bli fremtidens ressurs for tunge maskiner og fly.

– Biler som bruker elektrisk kraft og tunge maskiner og fly på biodrivstoff. Der ligger løsningen, sier Lundteigen. (NTB)