Den norske bilparken brukes altfor mye og er alt for gammeldags til at det er mulig å nå målene om utslippskutt, påpeker Naturvernforbundet. FOTO: KRISTER SØRBØ

Biltrafikken må bremses

KLIMA: Rekordsalg av elbiler redder ikke miljøet. Selv med over 200.000 elbiler på norske veier i 2020, vil ikke utslippene fra biltrafikken bli redusert nok til at klimamålene nås.

Neste uke legger FNs klimapanel fram del 2 av den femte hovedrapporten om klimaendringer. Konklusjonene forventes å være særdeles dystre: Kloden blir bare varmere og varmere. Mer sult og fattigdom. Flere konflikter om ferskvann vil følge. Og skal Norge gjøre sin del av jobben, og nå sine klimamål, må bilbruken ned. Ny teknologi er ikke nok, advarer Naturvernforbundet.

Den teknologiske utviklingen i retning stadig mindre forurensende bensin- og dieselbiler vil ikke føre til de nødvendige utslippskuttene. Langt mer drastiske endringer i bilbruken må til for å redde klimaet. Vi nordmenn må rett og slett begynne å kjøre mye mindre bil, og det må vi starte med umiddelbart.

Dette går fram av beregninger utført av Naturvernforbundet, i forbindelse med forarbeider til neste utgave av Nasjonal transportplan. Beregningene er basert på rapporten Klimakur 2020, som ble lagt fram av Miljødirektoratet, og prognosene til Grønn Bil-prosjektet.

- Gapet mellom hva som er nødvendig av utslippsreduksjoner fra personbilparken, og hvor høye utslippene ligger an til å bli, er betydelig, opplyser fagleder Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

 

Rekordsalg ikke nok

I flere måneder i fjor var hver tiende bil som ble solgt en elbil. Nye rekorder kan bli satt i år, men fortsatt er det langt fram før elbilen blir vanlig på norske veier. Ved årsskiftet var det i overkant av 19.000 elbiler blant om lag 2,5 millioner norskregistrerte personbiler.

- Miljødirektoratet har anslått at vi med dagens virkemidler kan klare å komme opp i 50.000 elbiler fram mot 2020. Grønn Bils prognoser tilsier i overkant av 205.000 elbiler i 2020. Dette er en kjempeviktig økning, men den er ikke stor nok, konstaterer Schlaupitz.

FNs klimapanel har slått fast at hvis oppvarmingen av kloden skal begrenses til 2 grader, må utslippene av klimagasser være 25-40 prosent lavere i 2020 enn de var i 1990.

- Våre beregninger for personbiltrafikken fram til 2020 tar utgangspunkt i at det også for den må bli så store reduksjoner i utslippene. Hvis biltrafikken skal kutte mindre enn dette, må andre, slik som industrien og luftfarten, kutte mer. Men det er nok ikke mange sektorer som vil kutte utslippene sine mer enn hva de er ansvarlige for, påpeker Schlaupitz.

 

Mer - ikke mindre

Per dags dato er det lite som tyder på mindre biltrafikk i årene fram mot 2020.

* I fjor økte biltrafikken med 1,2 prosent, noe som tilsvarer at vi kjørte 500 millioner kilometer mer med bil enn året før, ifølge tall fra Vegdirektoratet.

* Veksten i biltrafikken vil ikke flate ut før på 2020-tallet, ifølge prognosene til samme etat.

* Selv om regjeringen satser mye på utbygging av kollektivtrafikken, satser den enda mer på veibygging, noe som vil bidra til både mer trafikk, høyere fart og større utslipp av klimagasser.

- Gevinsten ved flere elbiler og mer miljøvennlige biler blir spist opp av de store veiutbyggingene. Politikken regjeringen fører strider med det som er nødvendig for å komme i mål i klimapolitikken, sier Schlaupitz.

- Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har vedtatt å satse på hydrogenbiler. Vil ikke slike og lignende initiativ føre til større utslippskutt enn det dere regner med?

- På sikt kan ny teknologi få effekt, men ikke i løpet av den korte tida fram til 2020, svarer Schlaupitz.

Han klamrer seg nå til håpet om at det i det minste skal være mulig å få stanset veksten i biltrafikken i storbyene. Mens biltrafikken totalt sett økte med 1,2 prosent i fjor, økte den med «bare» 0,7 prosent for Oslos del. Dette skyldes i all hovedsak at kollektivselskapene Ruter og NSB har klart å lokke til seg mange nye kunder i hovedstadsområdet.

- Regjeringen har slått fast at Stortingets klimaforlik står ved lag og skal forsterkes, og der går det tydelig fram at personbiltrafikken ikke skal vokse i storbyene, påpeker Schlaupitz.

tor.sandberg@dagsavisen.no