Nordmenn kjører mer bil enn før. Her til lands står personbilen for 78 prosent av samlet reiselengde, viser en ny rapport fra SSB. FOTO: KYRRE LIEN/NTB SCANPIX

Bilbruken øker

Siden 2000 har personbiltrafikken i Norge økt med 19 prosent, viser en ny rapport fra SSB. I resten av Europa lar derimot flere bilen stå.

Mens det i EU-landene er blitt mindre vanlig å kjøre bil, har bilbruken i Norge økt jevnt og trutt siden 1960-tallet. Det konkluderer en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2013 tilbakela nordmenn 61,1 milliarder personkilometer i privatbil. De siste 15 årene har personbiltrafikken i Norge økt med 19 prosent – mer enn det dobbelte av veksten i Sverige, viser SSB-rapporten.

– Sett bort fra en liten nedgang tidlig på 1990-tallet har personbilbruken i Norge økt jevnt og trutt siden bilsalget ble frigitt i 1961. Det har sammenheng med den generelle velstandsøkningen og bosettingsmønsteret. I en hektisk hverdag hvor barn skal leveres i barnehagen og begge foreldre er i jobb, gir bil mye frihet, sier seniorrådgiver Jan Monsrud i SSB.

LES OGSÅ: Frykter ny E18

Dårligere råd i EU

I EU er derimot personbilbruken den laveste på ti år. I 2012 la europeerne bak seg 4.613 milliarder personkilometer, tilsvarende en nedgang på nesten 2 prosent fra året før. Trang økonomi er hovedårsaken til at flere EU-borgere lar bilen stå, tror Monsrud.

– Det kan se ut som om finanskrisen fortsatt har en innvirkning på folks økonomi i EU, selv om det kan være store variasjoner mellom enkelte land. Vi ser for eksempel at Polen drar opp gjennomsnittet for EU ganske betydelig, sier Monsrud.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Tjuedobling av elbiler

Samtidig som personbilbruken i Norge øker, synker energiforbruket. I 2014 gikk energibruken til innenriks transport ned med vel 2 prosent fra året før, viser SSB-rapporten. En medvirkende årsak er at flere nordmenn velger elbil, forklarer Monsrud. Siden 2008 har elbilparken i Norge blitt mer enn tjue ganger større.

– Det er kanskje første gang vi ser at bilbruken går opp samtidig som energibruken går ned, og det er veldig positivt. Flere velger elbil, og ikke minst Tesla og den nye elektriske Golfen har dratt salget betydelig opp. Også hybridbiler begynner å bli mer populære, særlig de ladbare, sier han.

LES OGSÅ: – Bygg bare bussvei på E18

Taler med to tunger

SSB-tallene bekrefter at regjeringen taler med to tunger i klimapolitikken, mener stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne.

– Stortingsflertallet sier en ting om trafikkutviklingen og gjør det motsatte. Ap, Frp og Høyre sier at de ønsker et grønt skifte, men satser like fullt på olje og vei. Ressursene må heller settes inn på å bygge ut kollektivtransporten, sier Hansson.

– Det er fint at utslippene nå går ned takket være elbilsatsingen og ny motorteknologi, men det er ikke nok for å oppfylle klimamålene. Særlig ikke når man jobber med å legge til rette for mer vei, sier han.