Bergen tingrett kan ha funnet nye feilaktige Nav-dommer

Bergen tingrett har funnet åtte nye dommer mot Nav-klienter som kan være avsagt uten å være i samsvar med norsk lov, melder retten.

Torsdag er disse dommene oversendt Domstoladministrasjonen for videre oppfølging og avklaring.

Funnet av de åtte dommene kommer etter at retten har gjennomført søk tilbake til 2012. Flere av dommene som nå er oppdaget, er avsagt i sommer og i høst – den siste 25. september 2019.

Tidligere var det registrert seks dommer som er avsagt på feilaktig grunnlag i Bergen tingrett.

– Siden søkefunksjonene i domstolenes saksbehandlingssystem er begrensede, kan vi ikke utelukke at det kan finnes flere saker som ikke er blitt oppdaget, heter det i en melding fra tingretten.

38 saker

Norske tingretter har dermed til sammen meldt fra om ytterligere 38 saker hvor uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel, i tillegg til de første 48 sakene fra Riksadvokaten.

Totalt kan det være snakk om opp mot 90 saker der folk urettmessig har blitt dømt for å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land. I flere av sakene har folk fått ubetinget fengselsstraff. (NTB)