Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, er glad for at beredskapstroppen nå skal styrkes. FOTO: NTB SCANPIX

Beredskapstroppen styrkes

BEREDSKAP: Politidirektoratet styrker beredskapstroppen på bakgrunn av alvorlige hendelser i inn- og utland. De første nyansettelsene skal skje i høst.

Beredskapstroppen er ifølge direktoratet ikke styrket med personell siden 2002, men ble styrket på materiellsiden i 2011 og i fjor.

– Beredskapstroppen styrkes nå med flere mann. Dette er en reell kapasitetsøkning og vil gi en ekstra ressurs i en krisesituasjon. Styrking av beredskapstroppen vil styrke politiets beredskap, og det vil øke politiets evne til å håndtere hendelser på flere steder samtidig, sier leder for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet, Kaare Songstad.

I samråd

Beslutningen om å styrke beredskapstroppen er tatt av Politidirektoratet i samråd med politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt.

Styrkingen skal skje med snarlig virkning og en opptrapping over de neste tre årene

– Det er veldig positivt at politidirektøren har funnet midler til å styrke Beredskapstroppen med nye stillinger i inneværende år, sier politimester Hans Sverre Sjøvold.

– Positiv effekt

Han sier dette er et viktig tiltak for å styrke beredskapen generelt og vil gi en positiv effekt både for Beredskapstroppen, Oslo politidistrikt og landet for øvrig, sier han.

Erfaringer fra inn- og utland viser at det oftere enn tidligere oppstår alvorlige hendelser og terror på flere steder, eller at flere alvorlige hendelser skjer etter hverandre. Disse erfaringene utfordrer dagens kapasitet til Beredskapstroppen.