Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. FOTO: AUDUN BRAASTAD/NTB SCANPIX

Beredskapssenter på Grønmo?

LOKALISERING: Politidirektoratet foreslår at et nytt beredskapssenter blir lagt til Grønmo i stedet for Alna.

Beredskapssenteret skal romme blant annet politiets helikoptertjeneste, beredskapstropp, bombegruppe og hundetjeneste.

Politidirektoratet har gjort en konseptvalgutredning om hvordan politiets nasjonale beredskapsressurser bør innrettes og plasseres. Onsdag ble vurderingen overlevert til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). Han stiller seg positiv til forslaget om å legge det nye nasjonale beredskapssenteret til Grønmo.

– Grønmo-alternativet gir flere muligheter enn det er plass til på Alna, og er således et nytt og spennende alternativ som sammen med skisseprosjektet på Alna vil være grunnlag for regjeringens videre behandling, sier statsråden.

Konseptvalgutredningen har vurdert ulike konsepter for en samlokalisering av Beredskapstroppen, Bombegruppen, Krise- og gisselforhandlertjenesten og Helikoptertjenesten, hvor disse både kan samtrente og være i beredskap. Det har også blitt vurdert hvordan det kan gjøres best mulig utetrening på samme område.