Statsminister Erna Solberg og Unio-leder Anders Folkestad ble tatt imot av Luciakor fra Sundvollen barnehage da statsministeren fredag kom til Sundvolden Hotel for å møte fagbevegelsen Unio. FOTO: CORNELIUS POPPE/NTB SCANPIX

Ber sykepleierne tenke nytt

TURNUSARBEID: Statsminister Erna Solberg (H) mener partene i arbeidslivet må tenke utenfor boksen for å løse konflikten om helgearbeid i helsesektoren.

– Når man tenker tradisjonelt blir situasjonen lett fastlåst. Det finnes andre måter å organisere arbeidet på enn det som er vanlig i dag, sier Solberg til NTB.

Fredag talte hun under Unio-konferansen på Sundvollen, der Høyre og Fremskrittspartiet tidligere i år meislet ut sin regjeringsplattform.

Avtalen varsler at det norske arbeidslivet skal bli mer fleksibelt, at adgangen til midlertidige ansettelser skal økes og arbeidstidsbestemmelsene mykes opp.

Signalene vekker liten begeistring i fagbevegelsen, heller ikke hos Unio, som blant annet organiserer lærere og sykepleiere.

Helgeturnus

I motsetning til hjelpepleierne som er organisert i Fagforbundet og stort sett jobber i kommunehelsetjenesten, har Norsk Sykepleierforbund blankt avvist å jobbe hyppigere enn hver tredje helg.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har gjort en rekke forsøk på å få sykepleierne med på hyppigere helgevakter, og hevder dette grepet vil sikre flere fulle stillinger.

– Partene har nok godt av å tenke utenfor boksen, sier Solberg til NTB.

Hun trekker selv fram et eksempel fra et sykehjem hun har besøkt på Karmøy, der de ansatte jobbet 13 timer i strekk – i bytte mot lengre friperioder.

– Det er selvsagt vurderinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet, som gjør at dette ikke kan innføres alle steder. Men vi må uansett bort fra de rigide snittberegningene som regulerer arbeidstiden, sier hun.

Savner tiltak

Unio-leder Anders Folkestad berømmer Solberg for i sin tale å ha trukket fram viktigheten av kunnskapssamfunnet.

– Men når hun snakker om de store rekrutteringsutfordringene, opplever jeg at hun blir lite konkret. Hvilke politiske tiltak er det hun ser for seg for å gjøre kunnskaps- og velferdsyrkene mer attraktive? spør Folkestad.

Solberg svarer at detaljene i regjeringens opplegg ikke er klare ennå, men i stikkordsform oppsummerer hun veien videre.

– Vi skal løfte lærernes status gjennom å etablere nye karriereveier og stimulere til etter- og videreutdanning. Vi skal fjerne tidstyvene i skole og offentlig forvaltning og sørge for mer fleksibilitet for de ansatte. Ønsker du å jobbe mer konsentrert i perioder, for så å få fri i andre perioder, så skal det være anledning til dette, sier Solberg.

Hun mener skepsisen til den nye regjeringen fra deler av norsk fagbevegelse er overdrevet og har følgende budskap å sende i retur:

– Når vi organisere offentlig sektor må vi alltid huske at tjenestene først og fremst er til for innbyggerne i dette landet. (NTB)