Helseminister Bent Høie (H) er under press både fra egne lokalpolitikere og KrF i reservasjonsstriden. Nå sender Helse- og omsorgsdepartementet ut brev hvor de påpeker at kvinner som ønsker abort kan gå rett til sykehusene. FOTO: MIMSY MØLLER

Ber sykehus ta ansvar

ABORT: Helseminister Bent Høie (H) krever at alle sykehus tar imot kvinner som henvender seg direkte for abort. Fastlegen må ikke konsulteres.

Debatten om fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort, har rast den siste tida. Helseminister Bent Høie (H) sendte et lovforslag på høring hvor han legger opp til at kommunene selv kan avgjøre om legene får lov til å reservere seg.

Nå går det ut et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til alle helseforetakene som presiserer dagens lovverk hvor sykehusene skal legge til rette for at kvinner kan ta direkte kontakt for abort - uten at de har vært innom fastlegene.

 

Les også:

Truer Nydalen-stemningen

Reservasjonskaos i kommunene

KrF-opprør mot Erna

 

Sykehusene må booke fly

I brevet, som er underskrevet av ekspedisjonssjef for helserettsavdelingen Kari Sønderland og ekspedisjonssjef for eieravdelingen Frode Myrvold, understrekes det også at sykehusene er pliktige til å dekke reiseutgifter over 135 kroner - og at de skal hjelpe til med å bestille fly dersom dette er nødvendig.

«Dersom det er store geografiske avstander, slik at kvinnen for eksempel må ta fly og reiseutleggene blir høye, kan legen ved sykehuset rekvirere flybillett uten at kvinnen må legge ut selv», heter det i brevet.

 

Les også: Grasrota sier nei til regjeringen

 

Debatt om reservasjon

Det understrekes også at «Helse- og omsorgsdepartementet vil minne om den muligheten som kvinner som ønsker abort har etter abortforskriften til å henvende seg direkte til sykehus som utfører abort».

Leger som vil reservere seg mot å henvise til abort, har trukket fram at kvinnene kan henvende seg direkte til sykehusene. Men leder for Norsk gynekologisk forening, Jone Trovik, tror ikke Bent Høie nå forsøker å løse reservasjonsfloken ved å gi sykehusene mer av fastlegenes ansvar.

- Det presiseres at helseforetakene er pliktige til å sørge for at sykehus som utfører abort gir kvinner informasjon og veiledning etter abortloven, sier Trovik til Dagsavisen.

Hun påpeker at det ikke tidligere har blitt sendt ut presiseringer om å dekke reiseutgifter og bestille flybilletter.

 

Les også:

Stanser reservasjonsretten

Bøyer seg ikke for KrF-krav

Høyre-tvil om reserverende leger

I tvil om legenekt

 

«Varierende praksis»

Norsk gynekologisk forening er en undergruppe i Den norske legeforening. Gynekologene ønsker ikke at fastlegene skal kunne reservere seg, fordi de ønsker et likeverdig tilbud for pasientene.

Reservasjonsstriden er en politisk floke for regjeringen. I Høyre har det vært ordføreropprør mot Høies forslag. Helseministeren har vært under press fra tre fronter: Partifeller, KrF som krever gjennomslag i henhold til samarbeidsavtalen, og opposisjonen som mener reservasjonsrett vil svekke kvinners rett til fri abort.

Til Dagsavisen sier Høie at han er kjent med at praktiseringen av regelverket er varierende.

- Departementet har derfor sendt dette brevet til helseregionene for å informere om loven, slik at den praktiseres korrekt, sier han og legger til:

- Kvinner som ønsker abort kan henvende seg direkte til sykehus uten å gå via henvisning fra sin fastlege. Sykehuset har da plikt til å ta imot kvinnen og utføre inngrepet så raskt som mulig.

havard.therkelsen@dagsavisen.no

 

 

Dette er saken

I samarbeidsavtalen ble Høyre, Frp og KrF i et eget punkt enige om at «det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med den norske legeforening».

Helseminister Bent Høie (H) har sendt ut et forslag til lovendring på høring hvor det blir opp til kommunene om de vil la legene reservere seg mot å henvise til abort.

Lokalpolitikere i mange kommuner og fra flere partier - inkludert Høyre - sier de vil blokkere for reservasjon.

Nå understreker Helse- og omsorgsdepartementet i et brev at sykehusene må legge til rette for at kvinner som henvender seg direkte skal få informasjon, veiledning og utført inngrepet så raskt som mulig.

Kilde: Dagsavisen