Dette bør bli et vanlig syn på norske veier i årene som kommer, er det etter hvert mange som mener. Hydrogenbilene kjennes enklest igjen på nummerskiltene sine. FOTO: ARNE OVE BERGO

Ber om millioner til hydrogen

Først med 10.000 hydrogenbiler på veiene, vil det bli lønnsomt å bygge og drive fyllestasjoner for hydrogen. Derfor er offentlig støtte helt nødvendig i startfasen, mener Zero.

- En analyse vi har gjennomført, viser at hydrogensatsingen må drives fram av det offentlige de fem neste årene, men også at hydrogenstasjoner er et attraktivt konsept for bensinstasjonskjedene å gå inn i når kjøretøyflåten kommer opp i volum, sier Kari Asheim, fagsjef for transport i Zero.

- Hvor mye offentlig oppstartsstøtte må til?

- Enova bør sette av 50 millioner kroner i året til bygging av hydrogenstasjoner de neste årene. Det er ikke mer enn det som er skissert som behovet for ladestruktur for elbiler, så satsingen på hydrogen er ikke så dyr som noen vil ha det til, svarer Asheim.

 

33,8 mill. fra Akershus

Transnova, som regjeringen nå ønsker å innlemme i Enova, har allerede i flere år støttet flere mindre hydrogenprosjekter. Per dags dato er det Oslo kommune og Akershus fylkeskommune «som er i front» når det gjelder hydrogen, får Dagsavisen opplyst.

I sommer vedtok politikerne i Oslo og Akershus en strategi for tidlig innfasing av hydrogen som drivstoff i regionen. I oktober fulgte politikerne i Akershus opp med å vedta et handlingsprogram for 2015-2016 med en samlet bevilgning på 33,8 millioner kroner. Planene omfatter også hydrogenstasjoner.

Samferdselsbyråd Guri Melby (V) i Oslo, vil fremme en lignende handlingsplan før jul.

Både Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har nå anskaffet hver sin hydrogenbil. Også en håndfull andre hydrogenbiler og -busser ruller på veiene i regionen. Ti hydrogendrosjer skal tas i bruk neste år, hvis Transnova innvilger en søknad fra Akershus fylkeskommune.

Går det som politikerne håper, vil vi se den samme utviklingen for hydrogenbilene som vi allerede har sett for elbilene. Målet er 10.000 biler som bare slipper ut vanndamp i Oslo og Akershus innen 2025.

 

Les også: Alle fossilbiler skal vekk

 

Nødvendige stasjoner

Uten et nett av fyllestasjoner for hydrogen, vil ikke disse planene kunne bli virkelighet. For mens elbilen kan lades nær sagt hvor som helst, er hydrogenbilene avhengig av fyllestasjoner, akkurat som bensin- og dieselbilene. I hydrogenstrategien til Oslo og Akershus heter det at det bør være 10-15 hydrogenstasjoner i regionen i 2025.

Zero, på sin side, mener det holder med ni stasjoner i Oslo og Akershus for å gi «den mobiliteten brukerne trenger» fram til 2022. En statlig støtte på 135 millioner kroner vil være nødvendig for å få til dette, mener miljøstiftelsen.

Hvis satsingen skal bli nasjonal, vil det være nødvendig å få bygd 23 hydrogenstasjoner mellom 2015 og 2022, mener Zero. I så fall øker behovet for statlig støtte til 385 millioner kroner.

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus, tror også på pengestøtte fra EU og næringslivet.

Torstein Schroeder, direktør i Virke, bekrefter at hydrogensatsingen er interessant.

- Ja, vi vil absolutt være interesserte i å overta hydrogenstasjonene når de begynner å stå på egne bein. Men hvis vi skal få et grønt skifte her, må etterspørselen og markedet bygges opp gjennom ulike støtteordninger, for eksempel ved at kommuner eller statlige organer går inn og del- eller helfinansierer ulike prosjekter, sier han.

 

- Hva kan dere bidra med?

- Jeg tror det er viktig at vi etablerer kontakt og diskuterer i kommune for kommune hvordan infrastrukturen kan bygges opp. Vi har allerede en dialog med Oslo, for å finne ut hva som vil være riktige lokaliseringer og hvor stor framdriften bør være, svarer Schroeder.

- Hvorfor egne hydrogenstasjoner? Kan det ikke like gjerne monteres hydrogenpumper på eksisterende bensinstasjoner?

- Ja, det vil være en naturlig måte å bygge ut på, men vi er avhengige av en lønnsom utbygging. Og for tungtransporten kan man tenke seg egne, strategisk plasserte hydrogenstasjoner.