Tage Pettersen (H), ordfører i Moss, og Inger-Lise Skartlien (Ap), ordfører i Rygge, har begge signert brevet der de ber regjeringen inkludere mosseregionen i nasjonalbudsjettet.

Ber om krisehjelp

– Det er neppe aktuelt med en krisepakke til Østfold, er svaret nestlederen av finanskomiteen på Stortinget gir.

 

Som Moss Dagblad (MD) skrev i mai, har ordfører i Moss, Tage Pettersen (H), etterlyst en krisepakke til Østfold på linje med den regjeringen har bevilget oljefylkene på Sør- og Vestlandet.

Nå har han fått samtlige ordførere i mosseregionen til å samle seg bak en liste med krav til revidert nasjonalbudsjett.

I brevet viser ordførerne til den krevende sysselsettingssituasjonen i Østfold og at fylket vil stå overfor en «prekær situasjon» med nedleggelsen av Moss lufthavn Rygge (MLR).

Brevet er blant annet sendt til Østfold-benken på Stortinget.

Les også: – Ikke for sent å snu om flyavgift

Har endret budsjettet

Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten, er én av politikerne som har mottatt kravlisten. Han tror ikke Østfold-ordførernes bønn vil bli hørt.

– Det tror jeg neppe er aktuelt, sier han til MD.

– Føler du at regjeringen tar situasjonen i mosseregionen på alvor?

– Ja, i aller høyeste grad, svarer han.

Som eksempel nevner han en merknad i revidert nasjonalbudsjett som sier at regjeringen skal se nærmere på flyplassene i østlandsområdet, og særlig framtida til de ikke-statlige aktørene, i forbindelse med budsjettet for 2017.

– Selv om ikke Rygge og Moss er nevnt spesifikt, er det ingen tvil om at situasjonen der har trigget en slik inngripen av flertallet på Stortinget, sier han.

Forbereder seg på smell

Mosseordfører Pettersen (H) forklarer at deres ønsker først og fremst gjelder budsjettet for 2017.

– Det er viktig for oss å få på plass tiltak, både for å møte situasjonen som kan oppstå dersom Rygge stenges den 1. november og i et mer framtidsrettet perspektiv med tanke på sysselsettingen i fylket. Vi er opptatt av at vi skal være klare til å møte Rygge-utfordringene og bidra til at flere kommer seg i arbeid, sier Pettersen.

Han beskriver selv tiltakene som realistiske og har en klar forventning til at de innfris av regjeringen etter innføringen av den mye omtalte flypassasjeravgiften.

– Vi vet at Østfold diskuteres helt spesielt i regjeringen. De ser at avgiften som er vedtatt rammer Østfold mye sterkere enn noen hadde trodd da vedtaket først ble fattet, sier han.

Les også: Avgiften svir dobbelt for Forsvaret

Ignorerte advarsler

Irene Johansen (Ap) fra Moss sitter også i finanskomiteen på Stortinget. Hun har lenge ytret et ønske om å få flere statlige arbeidsplasser til mosseregionen og mener det er prisverdig at de lokale ordførerne nå legger press på regjeringen.

– Moss fikk midler fra den forrige regjeringen i forbindelse med at Peterson lukket dørene. Derfor synes jeg det er helt naturlig at det bes om det nå også, sier hun.

Ifølge Johansen har ikke regjeringspartiene tatt flypassasjeravgiften nok på alvor, selv etter at det ble kjent at Moss Lufthavn Rygge vil bli lagt ned.

– Tross alle advarslene virker det som om de fortsatt ikke har tatt dette innover seg, sier hun.