Ber Høie svare om fødetilbudet i nye OUS

SVs Kari Elisabeth Kaski vil ha helseminister Bent Høies forsikringer om at ikke fødetilbudet og nyfødtomsorgen i Oslo svekkes i det nye OUS.

 

Hun reagerer kraftig på gårsdagens oppslag i Dagsavisen der det kommer fram at framtidens Oslo universitetssykehus (OUS) på Gaustad ikke vil ha plass til de over 10.000 fødslene Oslo regner med i årene framover.

Som en følge av dette vil det ifølge ledelsen ved Nyfødtintensiv OUS være behov for å «sørge for å bygge opp tilstrekkelig transportkapasitet» for å frakte uventet syke nyfødte fra Aker til Gaustad. Det kommer fram av et informasjonsbrev til de ansatte fra ledelsen ved Nyfødtintensiv OUS fra oktober i år.

Ifølge medisinsk ekspertise, både i Norge og i våre naboland, vil dette innebære en unødig risiko. De mener føde- og nyfødtmedisin i fremtidens OUS bør lokaliseres på samme sted.

– Transport av syke nyfødte er en kjemperisiko uavhengig av hvor langt det er snakk om. Å bygge et nytt sykehus basert på at man skal transportere de mest sårbare pasientene fra et sykehus til et annet, synes vi er svært uklokt, uttalte overlege og klinikktillitsvalgt Tor Einar Calisch i gårsdagens Dagsavisen.

Nå vil stortingsrepresentant fra Oslo, Kari Elisabeth Kaski (SV), be helseminister Bent Høie (H) svare skriftlig på spørsmål knyttet til planlegging av føde- og fødselsomsorgen ved nye OUS.

Les også: Dobling i tidlige hjemreiser etter fødsel

– Politisk ansvar

– Det har vært mange saker i Stortinget om en svekkelse av fødetilbudet over hele landet det siste året. Det er svært bekymringsfullt at det nå, på tross av sterke faglige advarsler, legges opp til et delt tilbud der barnemedisinsk ekspertise og den mest avanserte nyfødtmedisinen ligger atskilt fra der flertallet av fødslene skjer, sier Kaski.

SV-politikeren vil om kort tid oversende helseministeren et skriftlig spørsmål om saken:

– Dette er på alle måter en politisk sak og et politisk ansvar. Jeg mener helseministeren må svare på hva han tenker om planene som nå foreligger, der babyer med behov for rask og tett oppfølging må transporteres fra Aker til Gaustad.

– Jeg vil også ha en forsikring fra Høie om at fødetilbudet og fødselsomsorgen i Oslo ikke svekkes på en måte som innebærer økt risiko for fødende og nyfødte, understreker Kari Elisabeth Kaski.

Erfaringer fra våre naboland viser at nyfødtmedisinsk behandling på flere steder medfører omfattende og uheldig transport av syke babyer.

– Jeg er ikke i tvil om at det er utrolig viktig at all nyfødtmedisin lokaliseres på ett sted. Dette er et høyspesialisert område hvor det er svært viktig at kompetansen er samlet og tilgjengelig slik at man kan gi den beste behandlingen når det behøves, uttalte klinikksjef Morten Breindahl ved Rikshospitalet i København, som inntil nylig hadde ansvaret for transport av premature barn og behandling av de tidligst fødte ved Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Saken fortsetter under bildet.

SVs Kari Elisabeth Kaski vil ha svar fra helseminister Bent Høie om fødetilbudet i det nye Oslo univeritetssykehus.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

SVs Kari Elisabeth Kaski. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

For stort

Medisinsk direktør Einar Sorterup Hysing ved Oslo universitetssykehus forklarer delingen med at samling av hele fødselsmiljøet på Gaustad vurderes å bli for stort. Han sier de fødende vil bli sortert slik at fødsler hvor man kan forvente behov for spesiell intensivoppfølging, som for eksempel veldig for tidlig fødte, vil skje på Gaustad. Transportbehovet sammenligner han med når barn i dag transporteres fra andre føde- og nyfødtenheter i landet.

Verken helseminister Bent Høie eller ledelsen i Helse Sør-Øst vil kommentere saken nærmere overfor Dagsavisen. I en e-post fra medievakten i helseforetaket heter det: «Vi har ikke noe å tilføye utover svarene dere har fått fra ledelsen ved Oslo universitetssykehus.» Spørsmål knyttet til beslutninger om virksomhetsinnhold bes rettes til Oslo universitetssykehus.

Les også: Ordførere gjør opprør mot dårlig tilbud til nyfødte