Justisminister Anders Anundsen (Frp) framholdt i Stortinget tirsdag at det var Politidirektoratets skyld at de nye reglene for lengeværende asylbarn ikke er blitt fulgt. FOTO: TORSTEIN BØE/NTB SCANPIX

Beklaget overfor Stortinget

Nå vil kontrollkomiteen se nærmere på asylbarn-saken.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) kom med beklagelse som ikke var til å misforstå da han i Stortinget tirsdag forklarte hvorfor asylbarn-avtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre ikke er blitt etterlevd.

– Dette er svært alvorlig, og jeg kan ikke gjøre annet enn å beklage. Slike feil skal ikke forekomme, sa Anundsen da han redegjorde i Stortinget tirsdag ettermiddag.

Det var Bergens Tidende som tirsdag skrev om saken. Regjeringen endret i fjor høst en sentral formulering i et styringsbrev til Politidirektoratet (POD). De rødgrønnes ordre om å prioritere saker «som omfatter barn som har oppholdt seg lenge i Norge uten tillatelse» ble erstattet med at «saker som omfatter barn skal prioriteres».

Men ifølge avisen nådde aldri beskjeden ut til landets politi. Da POD sendte sine instrukser nedover i systemet, var ordlyden den samme som før.

Overfor NTB fastslår Anundsen at det er han som har ansvaret for alt som ligger under Justisdepartementet, og at «når det har skjedd en alvorlig feil, må jeg ta det ansvaret».

I den asylpolitiske avtalen som ble inngått mellom regjeringen, Kristelig Folkeparti og Venstre i 2013, ble det presisert at saker som involverte lengeværende asylbarn uten opphold, skulle prioriteres. Det skal utarbeides nye regler for slike tilfeller, og støttepartiene ville sikre at barn som kunne bli omfattet av de nye retningslinjene, ikke ble sendt ut før de forelå.

Opp i kontrollkomiteen

En formell beklagelse i Stortinget er som oftest det en statsråd gir i et siste forsøk på unngå å komme i en situasjon som kan ende med egen avgang. Men i Anundsens tilfelle er ikke saken over med en beklagelse. Den blir tema i kontroll og konstitusjonskomiteen allerede torsdag.

– Selv om statsråden nå har beklaget, er det behov for at vi som sitter i kontroll og konstitusjonskomiteen stiller våre spørsmål for at vi skal komme helt til bunns i sakens innhold, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap) til NTB.

Politidirektoratet bekreftet tirsdag ettermiddag at feilen ligger hos politiet og beklaget at de nye politiske retningslinjene ikke var blitt kommunisert til politidistriktene og Politiets utlendingsenhet (PU).

– POD går nå grundig gjennom alle uttransportsaker der endret praksis kunne fått innvirkning, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård

Ros for beklagelse

Anundsen konstaterte tirsdag at det er for tidlig å si hvilke konsekvenser feilen har medført, og om barn som ville blitt omfattet av det nye regelverket, feilaktig er blitt sendt ut av landet. Både Venstre-leder Trine Skei Grande og leder Knut Arild Hareide i KrF framholder overfor NTB at det er grunn til å frykte nettopp dette.

– Jeg har nå bedt Politidirektoratet om en forklaring og gjort det klart at de nye reglene skal gjelde med umiddelbar virkning, sa Anundsen.

Like før redegjørelsen avviste han overfor pressen at han var i ferd med «å tømme lageret av barn» før de nye reglene kommer på plass.

Flere av representantene som kommenterte redegjørelsen i stortingssalen – blant dem Senterpartiets Marit Arnstad – roset statsråden for å ha kommet med en meget klar og tydelig beklagelse. Det gjorde også KrF-leder Hareide.

– Jeg har ikke opplevd en tydeligere beklagelse fra en statsråd i Stortinget noen gang. Det var helt på sin plass. Og det var viktig, sier Hareide.

KrF og V kritiske

Både Hareide og Grande er imidlertid sterkt kritiske til det som har skjedd – etter at de selv gjennom avsløringene til Bergens Tidende ble gjort oppmerksom på at politiet i nesten ett år har fulgt de gamle retningslinjene. Grande viste til at Anundsen ved flere anledninger, også i Stortingets spørretime, har framholdt at det er de nye retningslinjene som har vært gjeldende, med henvisning til avtalen med regjeringens støttepartier.

– Situasjonen til lengeværende barn var selve kjernen i avtalen som ble inngått med regjeringen i 2013, sa Grande og poengterte at de nye føringene skulle gjelde fra årsskiftet 2013/2014.

Verken hun eller Hareide vil vurdere om Anundsen er svekket etter tirsdagens beklagelse. Begge understreker at «det viktigste er alvoret i saken» og ikke et politisk spill om statsrådens posisjon. (NTB)

 

 

Politidirektøren «jobber intenst» med å finne asylfeil

Det skal jobbes intenst i Politidirektoratet for å finne ut hva som gikk feil da nye asylbarn-regler ikke ble formidlet ut i politisystemet – og hvilke konsekvenser feilen har fått.

Både justisminister Anders Anundsen (Frp) og politidirektør Odd Reidar Humlegård var tirsdag kveld opptatt av å påta seg ansvar og beklage det inntrufne etter Bergens Tidendes avsløringer av hvordan asylbarn-avtalen ikke er blitt etterlevd. At politiet har fulgt gamle retningslinjer for hvordan saker med lengeværende asylbarn skal håndteres, kan ha medført at barn som ikke skulle ha vært sendt ut av landet, er blitt det.

– Det er mitt ansvar å finne ut av hva som har skjedd. Vi jobber intenst for å se om dette har fått konsekvenser, sier Humlegård til NTB.

Justisministeren selv er i hardt vær, og kan på litt lengre sikt vente seg tøffe oppgjør i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han sier tirsdag at det er for tidlig å peke på konsekvenser.

– Vi er avhengig av å finne ut hvordan feilen har skjedd. Det er vanskelig å peke på noen årsak nå, men vi skal til bunns i dette, sier han. (NTB)