Begrunner delt fødetilbud med sikkerhet

Fagdirektør i Helse Sør-Øst, Jan Frich, mener sikkerhetshensyn gjør det riktig å ha to fødeavdelinger ved nye Oslo universitetssykehus (OUS).

 

I går skrev Dagsavisen at fire av fem nyfødte i Oslo vil få et dårligere sikkerhetsnett rundt seg når en ny, stor fødeavdeling legges til Aker sykehus i det fremtidige Oslo universitetssykehus (OUS).

Årsaken er at den mest avanserte nyfødtintensivavdelingen og alle høyspesialiserte støttefunksjoner er planlagt lagt til Gaustad, og ikke der de fleste fødslene vil skje.

Ifølge leger, jordmødre, sykepleiere og foretakstillitsvalgte, fører dette til et babyer som fødes på Aker vil få et dårligere tilbud enn det som i dag blir gitt på Ullevål og Rikshospitalet – og dårligere enn det pasientene på Gaustad vil få.

Nå mener ledelsen i Helse Sør-Øst at beredskapshensyn taler for at det likevel er riktig å ha et delt fødetilbudet i hovedstaden. Dette til tross for at fagdirektør Jan Frich erkjenner at sykehuset med størst fødeavdeling ikke vil ha den mest avanserte nyfødtintensivavdelingen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Unikt i Norden

– Vi jobber med risiko på mange ulike nivåer. Ved et infeksjonsutbrudd kan det være nødvendig stenge hele eller deler av en fødeavdeling. Da er det viktig å ha en annen avdeling som kan avhjelpe situasjonen.

– Dernest kan man i verste fall tenke seg en situasjon der ytre forhold kan true driften, sier Jan Frich, fagdirektør i Helse Sør-Øst HF (HSØ) til Dagsavisen.

Direktøren bekrefter at det ikke ligger noen egen risiko- eller sårbarhetsanalyse til grunn for vurderingen, men sier:

– Dersom vi i framtida skulle samlet 13.000 fødsler på samme sted, ville dette vært unikt sammenlignet med de andre nordiske hovedstedene. Ingen andre har så store fødeenheter. Hvis dette var den foretrukne løsningen ville det i seg selv gjort det nødvendig å foreta en større sikkerhetsanalyse, sier Frich.

Han viser til at Oslo tidligere hadde tre fødeavdelinger; Aker, Rikshospitalet og Ullevål, som for noen år siden ble redusert til to.

– Det vi nå gjør er ikke en oppsplitting, men en videreføring av to avdelinger slik fødetilbudet har vært de siste årene, mener Frich.

I desember uttalte medisinsk direktør ved OUS, Einar Hysing, til Dagsavisen at «alle fødsler og all gynekologi ved Ullevål overføres til Aker.» Medregnet befolkningsvekst de neste årene, betød det at Aker ville få 10.000 fødsler årlig, mens det nye gigantsykehuset på Gaustad hadde mellom 2.500 og 3.000 fødsler – basert på medisinske risikoforhold for mor og barn.

HSØ-direktør Jan Frich bekrefter nå at dette tallet vil bli justert etter siste styremøte i helseforetaket 31. januar.

Les også: – Fire av fem får et dårligere tilbud

– Vil være en forskjell

– Det er besluttet en fornyet vurdering av fordelingen av fødsler mellom de to sykehusene. Jeg kan ikke slå fast at det dreier seg om en 50/50 fordeling, men vi mener det er riktig å ha en jevnere fordeling, påpeker Frich.

– Vil ikke dette kunne føre til et A- og B-lag rundt mor og barn, der de som føder på Gaustad har et mye mer avansert medisinsk apparat tilgjengelig enn de som føder på Aker?

Klinikkleder ved Barne- og ungdomsklinikken i OUS, Terje Rootwelt, svarer:

– I akutte situasjoner under en fødsel, vil det samme teamet være tilgjengelig på Aker med erfaren nyfødtlege og sykepleier, og med støtte fra intensivlege ved behov. Aker vil kunne gi intensiv gjenoppliving på linje med Gaustad. Trenger barnet mer langvarig behandling eller avansert respiratorbehandling, vil tilstanden bli stabilisert før det foretas en trygg medisinsk transport til Gaustad. Vår jobb er å ha et trygt og godt tilbud til uventet syke nyfødte ved begge sykehus, understreker Rootwelt.

På direkte spørsmål fra Dagsavisen bekrefter han likevel:

* At dagens tilbud på Ullevål er mer høyspesialisert enn det som kommer på Aker.

* At det vil være forskjell på hvor avansert intensivbehandling som kan gis ved henholdsvis Aker og Gaustad.

– Ja, det vil være en forskjell. Derfor vil vi ha en seleksjon av hvem som skal føde på Aker, sier Terje Rootwelt.

– Viktig å være samlet

Flere medisinske eksperter har advart mot risikoen det innebærer å flytte alvorlig syke nyfødte fra ett sykehus til et annet. En av dem er Morten Breindahl, klinikksjef ved Rikshospitalet i København, som inntil nylig hadde ansvar for transport av premature barn og behandling av de tidligst fødte ved Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

– Jeg er ikke i tvil om at det er utrolig viktig at all nyfødtmedisin lokaliseres på ett sted. Dette er et høyspesialisert område hvor det er svært viktig at kompetansen er samlet og tilgjengelig slik at man kan gi den beste behandlingen når det behøves, uttalte Breindahl til Dagsavisen før jul.