I hele vinter har skiene til Lene Schrøder fått stå i fred. - Men klimaforandringene bekymrer jo mer enn at jeg ikke får gått på ski, sier hun. På turen rundt Sognsvann i går hadde Schrøder følge av dvergschnauzeren Lillo.

Bedre føre var det før og verre blir det

SNØHUNGER: Etter julefeiringen lengter mange etter snøen som forhåpentligvis faller i år. Men å kjøre av seg juleflesket i skiløyper og alpinbakker 
i lavlandet, virker umulig i de første dagene av 2014.

Mildvær og regn gjør snø til et ikke-eksisterende fenomen i marka rundt Oslo, og snømangel i lavlandet er noe vi må venne oss til i årene som kommer.

- Det er rett og slett den veien det går, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt til Dagsavisen.

Lene Schrøder er et av ofrene for snømangelen.

- Jeg har ikke fått gått en eneste skitur denne sesongen, forteller hun.

I går var det gummistøvler og ikke skisko hun hadde på beina på turen rundt Sognsvann i Oslo.

Brødrene Mattis og Rasmus Astad, på henholdsvis seks og åtte år, var heldigere. Selv om snøslapset som kom deisende ned fra oven, var så vått at det nærmest hadde væskeform, klarte de å finne nok snø til skiene sine i Tryvann Oslo Vinterpark.

En av de voksne som var i følge med barna, John Dahl, måtte likevel innrømme at han var «en dypt deprimert mann» på grunn av været.

 

Reiser 45 km for snø

Milde vintre gjør at Oslos innbyggere i framtida må reise lenger for å finne gode snøforhold. Vår glede over hvitt, kaldt vinterlandskap gjør imidlertid at vi er villige til å jakte på snø og skiglede, viser en undersøkelse gjort av CICERO - senter for klimaforskning.

Gjennom en hel vinter sto forskere fra senteret ved innfallsporter til rekreasjonsområdet rundt Oslo, bedre kjent som Marka, og spurte hvor langt turgåerne var villige til å reise for å komme til snøen under en snøfattig vinter.

- I snitt var de spurte villige til å reise maksimum 45 kilometer for gode snøforhold og 1,4 kilometer for slaps. Forskning viser at snøforholdene i de lavere delene av marka vil bli dårligere i dette århundret og i større deler av vinteren være preget av slaps, sier forsker Håkon Sælen ved CICERO til Dagsavisen.

 

Fra minus fem til null

Den som har tatt snøfylte vintre som en selvfølge, må dermed tenke om igjen - og de av våre etterkommere som elsker snø, vil gå en trist framtid i møte, skal vi tro undersøkelser fra Meteorologisk institutts klimaseksjon. De viser at gjennomsnittlig vintertemperatur i Oslo vil gå fra minus fem til null grader for perioden 2070 til 2099.

En kortvarig trøst vil være at snømengdene og kulden trolig kommer til å variere mye fra år til år de neste fem til ti årene.

- Våre analyser sikter langt fram, og i et 100-årsperspektiv kan vi si ganske sikkert at snøen vil bli en sjeldenhet i lavere strøk. Fra år til år i de nærmeste årene vil det imidlertid kunne veksle fra snøfulle og kalde vintre til vintre som i år, med mildvær og regn. I våre analysemodeller har vi prøvd å finne beviser mot den skyldige i den store «kriminalsaken», global oppvarming. Det begynner å bli svært klare tegn på at vi - menneskene - er veldig skyldige, med økningen i klimagassene de siste 50 årene som hovedårsak, sier Hygen.

At snø i lavlandet etter hvert vil bli en kuriositet, bekrefter også måleinformasjon som meteorologene har fra det populære skistedet Bjørnholt i Nordmarka. I løpet av det siste hundreåret har antallet dager med skiføre på Bjørnholt gått ned med 25 prosent. Innen 2070 vil Bjørnholt ifølge klimaforskernes beregninger ha halvparten så mange snødager som i dag.

 

Avlyser skirenn

Erfaringene fra trofaste arrangører av skirenn i Oslo-området peker også i samme retning. I dag, 4. januar, skulle Sørkedalsrennet arrangeres for 35. år på rad, men det er foreløpig avlyst.

- Vi har sett om det har vært mulig å finne skiløyper andre steder, men det er tomt for snø overalt. Derfor har vi flyttet datoen for rennet til søndag 23. februar. I løpet av rennets 35 år har det bare skjedd én gang tidligere at vi har måttet flytte arrangementet. Det skjedde i 2006, sier rennleder Svein L. Monsen til Dagsavisen.

Sørkedalens idrettsforening har to snøkanoner og klarte å lage en 2,5 kilometer lang løype rundt i Sørkedalen, men da jula kom, måtte de siste snørestene gi tapt for varmegrader og regn.

- Det bør være minimum 3-4 kuldegrader for at snøkanonene skal kunne produsere snø, og vi har nå et lite håp om å kunne lage snø mot slutten av neste uke. Da er det meldt kuldegrader, sier Monsen.

samfunn@dagsavisen.no