Påtalemyndigheten anker straffeutmålingen for to av de dømte i den omfattende barneranssaken til lagmannsretten. Her aktorene Trine Dyngeland (f.h.) og Viola Bjelland under saken i tingretten, Til venstre bistandsadvokat Eitya Rehman. FOTO: ARNE OVE BERGO

Barneranssak ankes

STRAFF: Påtalemyndigheten vil ha strengere straffer for to av dem som ble dømt i den store barneranssaken i Oslo tingrett i februar.

- Jeg har hatt en gjennomgang av saken sammen med politiet, og vi har besluttet å anke straffeutmålingen for to av de domfelte. Hvem av dem dette omfatter ønsker jeg ikke å si noe om før anken er formelt forkynt for partene, sier statsadvokat Erik Førde ved Oslo statsadvokatembete til Dagsavisen.

 

Hovedmann

I alt 15 av 19 barneranstiltalte ungdommer ble funnet skyldige da Oslo tingrett avsa dom i den massive barneranssaken 27. februar i år. Tingretten dømte den mest aktive av barneranerne, en 18-åring fra Stovner, til ett år og seks måneders fengsel for i alt 15 ran, ett ransforsøk og to grove tyverier. Etter det Dagsavisen erfarer er dette en av sakene som nå ankes til Borgarting lagmannsrett. Påtalemyndigheten skal mene at straffen er for mild i forhold til forbrytelsenes alvorlighetsgrad. To av dem som 18-åringen har erkjent å ha ranet, var to gutter på ni og ti år. Barna forklarte i dommeravhør om mareritt og angst etter at de ble fraranet sine mobiler. Blant annet skal 18-åringen ha truet med å drepe dem dersom de kontaktet politiet, og ifølge dommen i Oslo tingrett frykter barna ennå for represalier.

Politiadvokatene Viola Bjelland og Trine Dyngeland, som aktorerte saken i Oslo tingrett la der ned påstand om to år og sju måneders fengsel for 18-åringen. Aktorene hadde da allerede gitt den tiltalte 30 prosent strafferabatt fordi han avla full tilståelse.

Politiadvokatene og statsadvokaten har brukt tida etter domfellelsen til å vurdere Oslo tingretts nær halvering av straffen og kommet til at straffeutmålingen i slike alvorlige saker må ligge høyere. Med anken sender påtalemyndigheten dermed et signal om at framtidige ran av barn og unge vil bli slått hardt ned på.

 

Les også: Ba retten bruke samfunnsstraff

 

Svak signaldom

Oslo tingretts behandling av ranssaken var samfunnets mulighet til å gripe kraftig fatt i samfunnsproblemet som barneran representerer. Domstolen kunne ta et solid oppgjør både i form av strenge straffer og ved en kraftig fordømmelse av de alvorlige forbrytelsene i domspremissene. I saker som anses å representere alvorlige trender innen kriminalitet er det vanlig at domstolene ikke bare avsier dom, men også gir tydelige signaler om hvilket alvor domstolen mener dette representerer for samfunnet. Oslo tingrett nøyde seg med å skrive følgende i dommen: «Barns oppvekst skal være slik at de skal kunne bevege seg fritt, ubesværet og trygt i nabolaget sitt».

 

Anker samfunnsstraff

Tingretten dømte flere av ranerne til samfunnsstraff og la stor vekt på de tiltaltes unge alder og at flere er under rehabilitering. En av dem, en 18-åring, som var 17 år på gjerningstidspunktet, ble dømt til 230 timers samfunnsstraff. Etter hva Dagsavisen erfarer er dette den andre av straffutmålingene som blir anket. 18-åringen, som var tidligere ustraffet, ble dømt for åtte ran. I tingretten la aktoratet ned påstand om samfunnsstraff i 390 timer. I ett av tilfellene ranet han og den 18-årige hovedmannen en 12 år gammel gutt. Overfallet var så brutalt, med blant annet bruk av kvelertak, at den unge gutten i ettertid har vært nødt til å få behandling hos psykolog.

tore.letvik@dagsavisen.no

 

 

Barneranssaken

Barneranssaken pågikk i Oslo tingrett gjennom tre uker i januar i år, hvor i alt 19 ungdommer i alderen 15-20 år sto tiltalt.

I alt 24 barn og unge i alderen 9-19 år ble ranet, sju av dem var under 14 år gamle. De ble hovedsakelig ranet for sine mobiltelefoner, og i enkelte av tilfellene ble det brukt grove trusler og fysisk makt. Barneranene ble begått våren 2013 rundt om i Oslo, hovedsakelig i Groruddalen.

Den mest aktive raneren ble dømt til halvannet års fengsel. Nest strengeste straff var ett års fengsel for en 19-åring. Fire ble frikjent, og resten ble dømt til samfunnsstraff eller fengsel med en kortvarig ubetinget og en betinget del.