Bane Nor ville gjøre gratis parkeringsplasser ved togstasjonene om til betalingsplasser. Det vil de fortsatt være, men med noe lavere pris enn planlagt.

Bane Nor snur om svindyr parkering – innfører billigere ordning

Bane Nor innførte en pendlerparkering som kostet opptil 1.290 kroner mer i måneden. Etter kraftige reaksjoner fra pendlerne er prisen nedjustert.

 

I løpet av de siste par månedene har Bane Nor fjernet nærmere 4.000 gratis parkeringsplasser ved stasjoner i og rundt Oslo-regionen. Ved flere stasjoner gikk det dermed fra å være gratis parkering til å koste mellom 40 og 60 kroner dagen.

I en pressemelding fredag medgir Bane Nor at parkeringsavgiften ikke har virket som den skulle.

– Vi har nå fått noen ukers erfaring med å tilby kun dagparkering ved Grorud, Høybråten og Kjelsås stasjoner i Oslo. Vi konstaterer at bruken av parkeringsplassene ved disse stasjonene har blitt sterkt redusert. Dette var ikke var vår intensjon, sier direktør for stasjoner Knut Ø. Ruud Johansen i Bane Nor Eiendom.

– I tillegg har vi de siste dagene fått flere konstruktive tilbakemeldinger fra våre kunder som parkerer ved Billingstad, Hvalstad, Vakås, Høn, Slependen, Blommenholm og Ljan. Budskapet har vært at pendlerne må prioriteres. Nå kommer vi derfor kundene i møte og innfører pendlerparkering ved alle disse ti stasjonene, sier han videre.

Pendlerordningen innebærer at de som har gyldig månedskort på toget, kan betale 250 kroner i måneden for å parkere ved de aktuelle stasjonene. Plassene vil være satt av til pendlere mellom 5 og 17 på hverdager, men vil ellers kunne benyttes gratis av alle.

Det nye parkeringstilbudet blir innført 9. april, men fram til da vil dagens parkeringsordning ved de ti parkeringsplassene være gjeldende.

NTB