Bane Nor: – Punktligheten er blitt bedre

Dette er Bane Nors bevis på at sommerstengt jernbane bidrar til bedre punktlighet.

– Det er blitt bedre og kommer til å bli enda bedre, sier pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor.

– Etter et veldig stort vedlikeholdsprosjekt i Oslo i 2010/2011 gikk punktligheten på en rekke jernbanestrekninger kraftig fram, ikke minst på Østfoldbanen.

Slik responderer Skarpen på påstander fra togpassasjerer om at det siste tiåret med vedlikehold på sommerstengt jernbane, ikke har ført til bedre punktlighet på Østfoldbanen. Bane Nors statistikk viser at punktligheten så langt i år, er i tråd med målet på 90 prosent.

14.000 innstilte tog

Som Dagsavisen skrev 4. juni, fører sommerens arbeider på blant annet Østfoldbanen, til at rundt 14.000 av Vys avganger blir innstilt. Det berører om lag 200.000 passasjerer som i stedet blir henvist til busser som bruker mer tid på å komme fram.

– Jeg kjører vanligvis Østfoldbanen. Nå er jeg cirka ti minutter forsinket om morgenen og 20 minutter forsinket når jeg skal hjem, forteller pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

– Andre opplever det nok som langt mer kronglete, tilføyer han og viser til tidligere anbefalinger om å beregne seg fra 30 til 60 minutter lengre reisetid så lenge det er buss for tog.

– Arbeides mange steder

– Vi har forståelse for kundenes frustrasjoner, sier Skarpen.

Han forsikrer at Bane NOR har fullt trykk på sin innsats, selv om pendlere har opplyst til Dagsavisen at «vi stort sett ikke kan se at noe arbeid utføres i det hele tatt».

– Det arbeides på mange steder langs Østfoldbanen, men ikke alle steder samtidig. Derfor vil det ikke være synlig alle steder, forklarer Skarpen.

– For oss og entreprenørene er det veldig hektisk og det blir ikke anledning til å ta ferie før arbeidet er gjort. Tvert i mot gjøres mest mulig arbeid fordi vi har muligheten når banen først er stengt. Vi er helt avhengige av å stenge om sommeren for både å få bygd ny jernbane og vedlikeholde den gamle, fortsetter han.

Dette gjøres i sommer på Østfoldbanen, ifølge Bane Nor.

Bygging av nytt dobbeltspor (Follobanen) pågår for fullt.

Utskifting av master på Østre linje.

Forarbeider for bygging av støttemur/fjellrensk.

Vegetasjonstiltak.

Tunnelsikring.

Fornyelse av dreneringsanlegg.

Fornyelse av skinner, sviller og sporveksler.

Bruvedlikehold.

– Merkbart kortere

– Det blir ikke kortere reisetid i år, men når Follobanen står ferdig blir det merkbart kortere reisetid, forsikrer Skarpen.

– Samtidig som Follobanen tas i bruk, frigjøres «gamle» Østfoldbanen mellom Oslo og Ski til lokaltog. Det er denne delen av Østfoldbanen som har flest passasjerer, og det blir mindre trangt om plassen og en langt bedre reisehverdag på «innerstrekningen». Når Mosseprosjektet står ferdig blir det flere avganger også fra Moss.

Det at jernbanen stenger i så mange uker om sommeren, har sin naturlige forklaring, ifølge pressesjefen.

– Vi stenger om sommeren fordi mange kunder har ferie da. Vi ønsker ikke å forstyrre togtrafikken når de fleste skal bruke toget til og fra jobb. Når vi først stenger passer vi på å gjøre mest mulig vedlikeholdsarbeid samtidig. Vi har derfor fremskyndet bytte av skinner, sviller og sporveksler mellom Oslo og Ski. Det er et stort prosjekt som vil gi bedre punktlighet og forebygge feil på banen, forklarer Skarpen.