Både kommunen og fylket krever lærlinger. Men Statsbygg ga kontrakt til firma uten en eneste lærling

For Statsbygg stiller ikke lenger krav til at de firmaene de inngår avtaler med selv er godkjent opplæringsbedrift. Det ansvaret skyver de nedover i kjeden.

Av Torgny Hasås, FriFagbevegelse

Bodø kommune vil være lærlingekommunen. I Ida Pinnerøds tid som ordfører, har tallet på lærlinger i kommunen blitt tredoblet, og kommunen vil nå målet om 100 lærlinger sommeren 2019. Når ordføreren fra Arbeiderpartiet kommer til en kommunal institusjon, er et av spørsmålene hun stiller: «Har dere lærlinger?»

Nordland fylke har som første fylke i landet vedtatt en lærlingegaranti slik at alle som har fullført den teoretiske utdanningen skal få læreplass. Fylket og kommunen ønsker å profilere seg som et godt sted for lærlinger.

Men da Statsbygg satte ut anbud på malerarbeidet i Bodø, var det Edvardsson Entreprenør som fikk kontrakten. De har ikke vært godkjent opplæringsbedrift i Nordland på to år.

Sjokkert ordfører

– Hva synes du om at Statsbygg gir en rammeavtale på malerarbeid i Bodø til et firma for arbeid uten lærlinger?

– Det syns jeg rett og slett er sjokkerende. Jeg mener staten må ta sin del av ansvaret og følge etter de mange fylkene og fylkeskommunene som gjør en jobb for å kreve lærlinger i anbud og innkjøp. Staten som så stor utbygger må se nødvendigheten av å komme med politikk og politiske løsninger på det som er en stor utfordring og utdanne folk til disse viktige jobbene framover. Det kan ikke være sånn at staten sniker seg unna der vi i kommuner, fylkeskommuner og det private næringslivet nærmest står på hodet for å gjøre vår del av jobben.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Løse oppgaver

Fra 1. januar i år har malerfirmaet Edvardsson Entreprenør rammeavtale med Statsbygg om malerarbeid på Statsbyggs bygninger i Bodø. Edvardsson er ikke godkjent lærebedrift i Nordland og har heller ikke ansatt noen lærlinger. Statsbygg anslår verdien av anbudet til fire millioner kroner, og kontrakten gjelder for fire år.

– Hvorfor er det viktig med lærlinger?

– Når vi skal løse de store oppgavene framover, er vi avhengig av fagarbeidere, og da må vi ha utdannet dem, sier Pinnerød til FriFagbevegelse.

For å få til den økte lærlingesatsingen, satte kommunen fokus på det som måtte gjøres. De vedtok en tydelig målsetting om at kommunen skulle ha 100 lærlinger høsten 2019. Dette var noe som folk ikke var veldig opptatt av.

Bodø følger loven

– Vi skal ta inn lærlinger, vi skal gi dem en god lærlingtid og de skal komme ut med gode resultater, sier Pinnerød.

Innkjøperne i Bodø kommune stiller krav til bedriftene de kjøper tjenester fra at de er godkjente lærebedrifter, og at de har lærlinger på prosjektene når oppdragets størrelse tilsier det.

Egentlig følger bare Bodø kommune lov om offentlige anskaffelser. I 2016 endret Stortinget denne loven. Det ble uttrykkelig slått fast at «Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal stille krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeidet med gjennomføringen av kontrakten.»

I fjor høst utlyste Statsbygg en rammeavtale for malerarbeidet i Bodø kommune. Anbudet ble vunnet av Edvardsson Entreprenør som er et av landets største malerfirmaer. De har ansatt 70 personer. Ingen av dem er lærlinger.

Tapte anbudet

Arnulf Bendixen er daglig leder i malerfirmaet Arvid Bendixen. Arvid Bendixen er et Bodø-firma med 25 ansatte, og per i dag én lærling. Han tapte anbudet til Edvardsson. Edvardsson ble godkjent lærebedrift i Nordland i 2014, men siden de ikke ansatte noen lærlinger, gikk godkjenningen ut etter to år, i 2016. Edvardsson hadde derfor ikke vært godkjent lærebedrift i Nordland de siste to årene da Statsbygg bestemte seg å gi firmaet anbudet.

– Når politikere sier at man skal ta hensyn til om det er en godkjent opplæringsbedrift, synes jeg det er for svakt av det offentlige når de gir anbudet til en bedrift som ikke er godkjent, sier Bendixen til FriFagbevegelse.

Livredde for å havne i retten

– Innkjøperne i det offentlige er livredde for å havne i retten. Det er hundre prosent pris. Det nytter ikke hvor mye politikerne har sagt når de som administrerer ikke følger det som er vedtatt, sier han.

Rammekontrakten gjelder maleoppdrag på Bodø trafikkstasjon, Nord universitet og Bodø Fengsel. I tillegg kan det komme jobber på Junkerdalen tollsted, fengselet i Fauske og Røvika Ungdomssenter.

– Hvorfor er det viktig med lærlinger?

– Det er for å bringe kunnskapen videre. På et nybygg er det ganske enkle arbeidsoppgaver, men er vi over på rehabilitering, må du ha gode fagfolk. Hvis du ikke har det, blir det dårlig kvalitet. Den som får utført dette arbeidet får et simplere arbeid gjort.

Den tause vitenskapen

– Vi kaller det den tause vitenskapen. Det er helt avgjørende at en lærling jobber sammen med erfarne fagfolk for å lære faget, sier Bendixen. Han føler at man nå har kommet i et grenseland.

– Skal man kutte ut NHO og hele greia og gjøre som de utenlandske firmaene å bare kjøre på å leie inn, spør Bendixen.

Bjørn-Erik Edvardsson, daglig leder i Edvardsson Entreprenør, sier til FriFagbevegelse at han trodde firmaet var godkjent lærebedrift i Nordland, og at han ikke hadde fått beskjed om at godkjenningen var trukket tilbake.

Følger ikke lærlingekravet

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, forklarer i en e-post at Statsbygg ikke lenger stiller krav til at de firmaene de inngår avtaler med selv er godkjent opplæringsbedrift. Dette fordi lærlingkravet kan oppfylles lenger ned i leverandørkjeden.

Aschim skriver at «i rammeavtaler som inngås med gjeldende kontraktbestemmelser, skal kravet oppfylles i løpet av rammeavtalens varighet. Fordi oppdragene variere i omfang og noen ganger må kunne utføres på kort varsel, vil det ikke være mulig å kreve lærlinger på alle oppdragene for Statsbygg. Avtaleforvalterne jeg har vært i kontakt med opplyser at de har gjort få eller ingen avrop (oppdrag innen rammeavtalen red. anm.) på rammeavtalene med Edvardsson Entreprenør AS de siste årene. De opplyser videre at de i liten grad har fulgt opp lærlingkravet særskilt.» (FriFagbevegelse)