Det har vært bølger internt i Miljøpartiet De Grønne denne våren, men nasjonal talsperson Une Aina Bastholm avdramatiserer utmeldinger og påstander om ukultur.

Avviser uro i Miljøpartiet

MDG-talsperson Une Aina Bastholm avviser splid i partiet, som hun tvert om mener er samlet. Nå vil hun gjøre De Grønne til et bredt folkeparti.

 

FORNEBU (Dagsavisen): – Utgangspunktet mitt er at det skal være uenighet i et parti, og at dette dreier seg om politiske diskusjoner. At folk melder seg ut av politiske årsaker, er et resultat av at vi tar valg, vi vedtar politikk som mener noe, sier nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Une Aina Bastholm.

I Trondheim har bystyregruppa snudd seg mot sin egen varaordfører, Hilde Opoku. I Bergen har fire MDG-ere meldt overgang til SV. MDGs tidligere partisekretær, Hilde Lengali, har meldt seg ut og hevder det er en ukultur i partiet. Også i flere andre mindre kommuner har MDG-representanter meldt seg ut av partiet.

At MDG helhjertet gikk inn på ja-siden i Acer-striden og ønsker å knytte Norge til EUs tredje energimarkedspakke, er av flere pekt på som en sak som har skapt splid i deler av partiet.

Ifølge Aftenposten fikk partiet 81 utmeldinger i løpet av to uker i mars da Acer-saken raste som verst. 69 meldte seg inn. Siden nyttår, skriver Aftenposten, har totalt 385 forlatt MDG, mens 303 er kommet til.

På helgens MDG-landsmøte ble Bastholm, uten motkandidat, enstemmig gjenvalgt som én av to nasjonale talspersoner i partiet.

I dette intervjuet med Dagsavisen forteller Bastholm hvordan hun opplever situasjonen i partiet, og hun redegjør for veien videre.

• MDG vil forby engangsplast – dette er det du trenger å vite

– Hører en annen historie

Om utmeldingene i partiet, sier hun:

– Jeg tenker det er naturlig, jeg tenker til og med at det er litt sunt. Det er et tegn på at vi vedtar politikk og tar klare valg. Det er for så vidt forventet at vi mister noen når vi gjør det.

– Var det forventet at folk skulle melde seg ut av partiet?

– Alle partier opplever det. Man har folk som kommer inn, og melder seg ut når man merker at man ikke hører til i partiet lenger. Jeg har selv gjort det tidligere, da jeg meldte meg ut av Arbeiderpartiet, sier Bastholm, og fortsetter:

– Jeg er veldig opptatt av at det vi skal drive med, er politisk utvikling – vi skal endre Norge. Organisasjonen er et verktøy for å få til det. Det skal være hyggelig å være i partiet, vi skal være inkluderende og lyttende, men vi skal først og fremst være veldig god til å løse utfordringene som Norge har.

– Er MDG et splittet parti?

– Jeg oppfatter at det er et veldig samlet parti som jeg gleder meg til å komme tilbake til etter permisjonen.

– Hvordan kan du si det etter utmeldingene og påstandene om ukultur denne våren?

– Fordi at selv om jeg ikke har tenkt til å snakke om det utad, så kjenner jeg sakene så godt at jeg ikke trenger å være urolig. Jeg vet at vi har gjort så godt vi kan for å ivareta folk. Jeg mener at det viktige er hvordan vi internt i partiet møter folk når vi er uenige, i tråd med våre etiske retningslinjer. Så skal vi være ydmyke på at vi alltid kan bli bedre.

– Så du mener at de ulike sakene denne våren er isolerte saker – du er ikke redd for at de er tegn på en splittelse eller konsekvenser av en ukultur?

– Nei, og jeg er ikke redd for at folk flest i partiet opplever en ukultur, tvert imot.

– Da hadde du hørt om det, tror du?

– Ja. Og så forteller landsstyrerepresentantene våre og de som er tett på lokallagene og medlemmene våre en helt annen historie enn de som har meldt seg ut, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Skal bli et folkeparti

Det går en debatt internt i partiet om strategisk – og politisk – veivalg. Om MDG hovedsakelig skal være et miljø- og klimaparti, eller om partiet skal utvide profilen, og forsøke å knipe sakseierskap også til andre saker.

Bastholm er tydelig på at hun mener at MDG bør bli et bredt folkeparti. Denne helgen har imidlertid avtroppende talsperson, Rasmus Hansson, advart mot at partiet skal forsøke å ligne på de andre partiene. «Vi må være oss selv, og mer oss selv. Det må aldri være tvil om at Miljøpartiet De Grønne er det soleklare valget for alle som mener miljø og bærekraft er viktigst. Gir vi slipp på bærekraft, klima og miljø så gir vi slipp på oss selv», sa Hansson i sin åpningstale til landsmøtet.

– Bastholm, er du uenig med Rasmus Hansson?

– Nei, for jeg synes han sier veldig mye det samme som jeg gjør. Vi sier det kanskje på litt ulik måte, sier hun.

– Men Hansson er veldig tydelig på at partiet må beholde en spiss klima- og miljøprofil.

– Ja, men Rasmus er også veldig tydelig på at vi skal bli større. Målet vårt er å bli et bredt folkeparti. Så vet jeg ikke om han har brukt akkurat det uttrykket. Men han minnet også om at miljøpolitikken er der vi setter agenda. Vi har veldig høy tillit i befolkningen på miljøpolitikk. Og det er klart at vi må fortsette å være det beste partiet på miljø og klima. I tillegg må vi bruke arenaen vi har for å synliggjøre mer av politikken vår. Så dette er mer en debatt om hvordan, enn hvor vi skal.

– Mener du at MDG nå også må begynne å markere dere og bygge troverdighet på andre saksfelter?

– Jeg tror veldig mange velgere helt oppriktig ikke vet hva vi mener på mange områder – det er en utfordring for oss som vi bør løse. Folk må føle seg litt mer trygge på hva vi mener om andre saker. Det betyr ikke at vi skal jobbe mindre med miljø og klima, men at vi klarer å snakke om miljø og klima på en måte som viser mer av verdigrunnlaget vårt.

– Så i de kommende valgkampene, 2019 og 2021, så kommer partiet til å ha den samme profilen som i dag?

– Profilen blir jo litt preget av hvem vi er. Jeg er en annen stortingsrepresentant enn det Rasmus var. Jeg er eksempelvis ikke en fagperson på miljø og klima. Jeg må ha min inngang, og min inngang er internasjonal solidaritet. Jeg ønsker å snakke mye om det. Det handler om å ta vår del av ansvaret for en global situasjon som er uholdbar.

• Siste kveld med gjengen for Rasmus Hansson: Tar på seg skylda for at partiet ikke kom over sperregrensa i 2017-valget (Dagsavisen+)

 

Miljøpartiet De Grønne

* Miljøpartiet De Grønne har 30 års jubileum i år, og hadde denne helgen landsmøte på Fornebu.

* Une Aina Bastholm, partiets eneste stortingsrepresentant ble gjenvalgt som partiets kvinnelige nasjonal talsperson.

* Arild Hermstad erstattet Rasmus Hansson som mannlig nasjonal tals­person.

* Partiet samlet seg om fem politiske resolusjoner. MDG går inn for å forby all engangsplast innen 2020 og utrede spørsmålet om legalisering og statlig omsetning av så vel lette som tyngre narkotiske stoffer.