Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er selv godt fornøyd med behandlingen av landbruksmeldingen i Stortinget.

Avviser «mageplask»

Regjeringens landbruksmelding er et mageplask for statsråden, mener Arbeiderpartiet. Men landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er selv godt tilfreds.

 

– Vi får flertall for viktige forslag som vil bidra til et mer framtidsrettet jordbruk, sier Dale til NTB.

Han sier seg godt fornøyd med at innstillingen fra næringskomiteen uttrykker at økt matproduksjon er et mål for norsk landbrukspolitikk. Kutt i antallet melkeregioner, endrede markedsordninger for svin samt at inntektsmålet skal kunne veies opp mot andre hensyn, er blant endringene han mener å ha fått gjennomslag for.

At målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk fjernes, er han også tilfreds med. Men stortingsflertallet ber samtidig regjeringen komme tilbake med et nytt forslag til øko-mål, mot stemmene til Høyre og Frp.

Les også: Dale går mot nederlag

Fikk ikke flertall

Ifølge Dale vil en reduksjon i tallet på kvoteregioner for melk fra 18 til 14 gi økt fleksibilitet og bedre tilpasning til de ulike produksjonsvilkårene rundt om i landet. Ap, SV og Sp ville beholde dagens regioner.

– Færre og større regioner vil også gi mer velfungerende kvotemarkeder, og mer likeverdige utviklingsmuligheter for alle melkebønder, framholder han.

Statsråden gikk opprinnelig inn for å kutte melkeregionene til ti, samt avvikle dagens ordning for markedsregulering av korn og egg. Dette fikk han ikke gjennomslag for.

– Arbeiderpartiet er glad for at flertallet i næringskomiteen ønsker en annen retning for norsk landbruk enn det regjeringen legger opp til, sier Aps Knut Storberget. Han beskriver det hele som et mageplask for statsråden.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Samlet i sentrum

Behandlingen av landbruksmeldingen som Dale la fram i november i fjor, ble forsinket på Stortinget. Frps Morten Ørsal Johansen medgir at forhandlingene har vært krevende, men sier han er glad for at politikken går i retning av et mer markedsbasert landbruk.

KrFs Line Henriette Hjemdal bruker andre ord og sier flertallet på Stortinget har samlet seg i sentrum. Hun er tilfreds med at inntektsnivået i næringen skal heves og trekker ellers fram enigheten om en «redningsplan» for små og mellomstore bruk.

– Jeg er sikker på at vi trenger både små, mellomstore og store bruk for å makte å fylle det ambisiøse produksjonsmålet og å utnytte produksjonsmulighetene over hele landet, sier hun.

At markedsordningene for ku- og geitemelk, kjøtt, egg, korn, eple og matpotet videreføres, er hun også glad for.

Kommentar: Jon Georg-evangeliet

Avvist velferdskutt

Regjeringen foreslo å avvikle flere velferdsordninger, som avløsertilskudd ved ferie og fritid samt tidligpensjon. Det er det heller ikke flertall for.

– Velferdsordningene er viktige for å sikre rekruttering til yrket, sier KrF-representanten.

Næringskomiteens leder, Senterpartiets Geir Pollestad, mener landbruksministeren alt i alt har gått på en «kjempesmell».

– Dale la fram en oppskrift for å liberalisere og sentralisere norsk landbrukspolitikk. Nå har Stortinget stoppet ham i å gjøre dette, sier Pollestad. (NTB)

Kommentar: Fiskeripolitikk på jordet