Leder av nobelkomiteen, Thorbjørn Jagland, avviser at han har skapt en mer kontroversiell fredspris siden han tok over som komitéleder i 2009.

Avviser «Jagland-profil» på fredsprisene

Thorbjørn Jagland har delt ut flere omstridte fredspriser i løpet av sine fire år som leder av nobelkomiteen.

Man Jagland selv avviser at de omstriodte prisene har noe med ham å gjøre.

En snau uke før Jagland skal stå for tildelingen av nok en kontroversiell fredspris – denne gang til Den europeiske union – avviser han bestemt at støyen rundt brorparten av hans tildelinger har noe med hans lederprofil å gjøre.

Påvirker ikke mer

– Jeg tror de prisene som har blitt gitt disse årene, ville ha blitt gitt av en annen leder også, sier Jagland til NTB.

– Dessuten har ikke jeg som leder noen større mulighet til å påvirke enn de andre fire medlemmene i komiteen. Prisene står hele komiteen samlet bak.

Siden årets pris ble offentliggjort i midten av oktober, har Jagland blitt beskyldt både for å være inhabil og for å ha utnytte sykdomsfraværet til komitémedlem og EU-motstander Ågot Valle til å få gjennom en pris til EU. Jagland har blitt kalt «tonedøv og eurosentrisk», og flere har tatt til orde for at han må trekke seg som leder.

Arrangerer ikke tog

For andre gang under Jaglands ledertid har Norges Fredsråd, som tradisjonelt har stått for fakkeltogene på tildelingsdagen, valgt å avstå fra å arrangere toget. Også i 2009, da USAs president Barack Obama fikk prisen, avsto Fredsrådet fra å arrangere fakkeltoget.

Jagland plages ikke av kritikken.

– Det er en del av demokratiet, så jeg ser på det som noe naturlig. Det er alltid en del kritikk og spørsmål rundt nobelprisen, og EU har alltid vært et politisk prosjekt, som man ikke kan forvente total enighet om. Vi i komiteen er veldig fornøyde med reaksjonene totalt sett. De har vært overveldende over hele Europa, sier Jagland.

Forundret

Han avviser kritikken om at han er inhabil i forholdet til EU på grunn av rollen som generalsekretær i Europarådet.

– Europarådet er noe helt annet enn EU. Det er jo stor forvirring om dette i Norge, noe jeg synes er litt rart når Norge faktisk har generalsekretæren i en så stor internasjonal organisasjon. Jeg leste opp en ed da jeg tiltrådte, om at jeg skal være helt uavhengig enhver regjering eller utenforstående myndighet, påpeker Jagland.

Når det gjelder insinuasjonene knyttet til Ågot Valles fravær, sier Jagland at han ikke kan uttale seg om EU hadde fått prisen dersom Valle hadde vært frisk.

– Jeg må forholde meg til og jobbe med den komiteen som Stortinget har gitt meg. Det skal mye til å gi en pris som ikke alle er enig i. Samtidig kan vi ikke ha det slik at ett medlem sitter med vetorett, sier Jagland.

Latterliggjøring

Fra de tidligere fire tildelingene Jagland har delt ut, er det spesielt hans aller første pris til Barack Obama som har skapt høyest bølger.

Tildelingen ble møtt med både latterliggjøring og utskjelling. Flere mente prisen var pinlig for Obama, fordi han fikk den for tidlig og før han egentlig hadde utrettet noe. Andre fremhevet at det var fundamentalt feil å gi prisen til lederen av et land som var involvert i to kriger.

Jagland sier han den dag i dag er skuffet over hvordan prisen ble mottatt, spesielt i norsk presse.

Får en avtale

– Jeg forstår ikke hvordan man ikke kunne se at Obama rett og slett var nødt til å få prisen. Han fikk i stand en nedrustningsavtale om strategiske våpen. Han startet forhandlingene med russerne som George W. Bush hadde nektet å gjøre, slik at hele det internasjonale nedrustningsregimet var i ferd med å bryte sammen. Så kommer Obama og får i stand en avtale om de strategiske atomvåpnene. Så fortsetter man å si at prisen kom for tidlig og at han ikke hadde gjort noe. Jo, han hadde gjort noe utrolig viktig for nobelkomiteen. Han måtte få prisen, sier Jagland.