Venstre-leder Trine Skei Grande. FOTO: Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Avviser fri flyt av pappaperm

FEDREKVOTE: Venstre og KrF sier klart nei til barne- og likestillingsminister Solveig Hornes forslag om å la mor overta pappaperm-kvoten uten et kontrollregime. Også regjeringspartner Høyre er skeptisk.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) vil få tommelen ned når hun neste uke sender ut på høring et forslag om å endre reglene for foreldrepermisjon.

Horne foreslår å la mor få muligheten til å overta den ti uker lange fedrekvoten, eller motsatt. Det er i tråd med samarbeidsavtalen med støttepartiene.

Men Frp-statsråden går for langt når hun sier at ordningen ikke skal følges opp med kontroller, lyder tilbakemeldingene fra samarbeidspartiene.

– Vi er absolutt ikke med på noen snik-avvikling av pappapermisjonen. Det skal ikke være slik at det blir fritt fram for overføring av permisjonsukene, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.

– Kontrollordninger må på plass for å tette igjen for eventuelt misbruk. Dette skal ikke bli noe smutthull, sier familiepolitisk talsperson Olaug Bollestad i KrF.

 

Tillitsbasert

Solveig Horne sier til Aftenposten at hun legger opp til en tillitsbasert ordning, uten byråkrati og krav til dokumentasjon. Ferske foreldre skal fritt kunne flytte mellom seg hver sin kvote på ti ukers foreldrepermisjon – ofte omtalt som «pappakvoten».

I dag er det kun ved sykdom at denne delen av foreldrepermisjonen kan overføres, ellers blir de ti ukene inndratt.

I tråd med samarbeidsavtalen foreslår regjeringen nå at overføring også kan skje dersom den ene av foreldrene er arbeidsledig, er selvstendig næringsdrivende eller jobber i utlandet.

I tillegg vil Horne at overføring skal kunne skje «dersom mor har en arbeidssituasjon som ikke er forenelig med amming».

– Det høres ut som en veldig vid mulighet. Dette med amming er ikke noe KrF uten videre kan velsigne, sier Bollestad til NTB.

 

– Avvikling i praksis

Opposisjonen reagerer med krass kritikk av Hornes forslag.

Sosialpolitisk talsperson Anette Trettebergstuen i Ap og SV-leder Audun Lysbakken sier til Aftenposten at en utvidet mulighet til å overføre fedrekvoten i realiteten er en avvikling av hele ordningen.

– Dette er et dårlig fordekt forsøk på å fjerne hele fedrekvoten, og nok et angrep på fars rettigheter til foreldrepermisjon, sier Trettebergstuen.

– Dette er å gå i feil retning. Forslaget er nok et bidrag til å sette den fantastiske utviklingen vi har hatt i norske familier i revers, sier Lysbakken.

 

Avviser uthuling

Skei Grande avviser at Venstre er med på noen uthuling.

– Pappapermisjonen er viktig for likestillingen, og den er viktig for at barn skal vokse opp med et nært forhold både til mamma og pappa. Den bidrar til likeverd i foreldreskapet. Derfor må det komme på plass kontrollordninger og sanksjoner mot misbruk, sier Skei Grande.Bollestad sier at KrF definerer pappapermisjon som «utrolig viktig» – både av hensyn til barnet og for å sikre gode relasjoner mellom barn og far.

– Vi forutsetter at Nav skal ta stikkprøver, sier hun. 

Mot misbruk

Skei Grande synes det er spesielt at Horne uttaler at det ikke skal være kontroll av foreldre som overfører permisjon mellom seg.

– Som parti har jo Frp tidligere vært svært opptatt av at velferdsordninger knyttet til Nav ikke skal misbrukes, sier hun.


Høyre ønsker kontroll

Regjeringspartner Høyre bifaller Venstres og KrFs klare nei til Solveig Hornes forslag om å la mor overta pappaperm-kvoten uten et kontrollregime.Høyre vil ikke være med på å innføre en slik ordning uten samtidig å følge opp med et systen for kontroll og oppfølging.

– Jeg er glad for forslaget om å basere ordningene på tillit. Men ordningene kan ikke være fri for dokumentasjon og kontroll, sier Høyres Svein Harberg, som er leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

(©NTB)