Innvandringsminister Sylvi Listhaug frykter ikke å bli instruert til å føre en human innvandringspolitikk.

Avviser brudd på asylforliket

Sylvi Listhaug (Frp) er ikke bekymret for at stemmer i Ap vil instruere henne i asylpolitikken.

 

Som Dagsavisen skrev i går, mener Oslo Ap at asylforliket trues av regjeringen.

– Oslo Ap stiller seg bak asylforliket som legger føringer for at Norge skal ha en streng, rettferdig, men også human asylpolitikk. Mange mener at den retorikken og praksis som er ført til nå ikke er human, sa leder Frode Jacobsen i Oslo Ap til Dagsavisen i går.

Les saken her: Presses av sine egne

Streng

Enkelte i fylkeslaget tar til orde for at Ap på Stortinget må ta initiativ til å instruere regjeringen til å endre returpraksis overfor enslige mindreårige asylsøkere. I dag får flere midlertidig opphold og sendes ut ved fylte 18 år.

– Er det din oppfatning at forliket legger opp til at det skal føres en streng, rettferdig og human flyktningpolitikk?

– Min oppfatning er at asylforliket legger opp til en streng og rettferdig asyl- og innvandringspolitikk. Regjeringen styrer blant annet etter forliket, sier innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Imot egen politikk?

Hun minner om at det var den rødgrønne regjeringen som i 2009 innførte begrensede tillatelser for enslige mindreårige asylsøkere.

– Nå virker det som de er imot det de selv innførte, nettopp for å få kontroll med antallet enslige mindreårige som legger ut på en farlig reise i hendene på menneskesmuglere, sier Listhaug.

Hun understreker at enslige mindreårige asylsøkere ikke skal returneres til Afghanistan.

– Landsituasjonen følges opp løpende av utlendingsmyndighetene. Landinfo er et faglig uavhengig organ som kommer med vurderinger av landsituasjonen. I tillegg gjøres det en individuell vurdering i hver enkelt sak, sier Frp-statsråden.