Snart kan norske bankkunder få vite om DNB virkelig er rett bank for dem, eller om de i stedet bør bli kunde i en annen bank. FOTO: HILDE UNOSEN

Avslører bankene

Svenske banker svikter i kampen mot skatteflukt og korrupsjon. Nå skal også norske banker kartlegges.

 

Konseptet «Fair Finance Guide» kommer til Norge til høsten. I tillegg til i Sverige, finnes det allerede i Nederland, Belgia, Brasil, Japan, Indonesia, Frankrike og Tyskland.

– Med Fair Finance Guide Norge kan forbrukerne lettere se og sammenligne bankenes etiske standard. På den måten slipper forbrukere som ønsker seg en etisk og bærekraftig bank, å lete i blinde, slik som i dag, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet, til Dagsavisen.

Forbrukerrådet står bak satsingen i samarbeid med Framtiden i våre hender, med finansiell støtte fra Finansmarkedsfondet.

Les også: – Bjerke viser lite ydmykhet

– Mangler policy

Over 1.000 indikatorer skal benyttes for å kartlegge de norske bankenes etikk, og også deres bærekraft. Blant disse indikatorene er holdningen til barnearbeid, våpenhandel og miljø, men også hvordan bankene stiller seg til skatteparadiser. Det sistnevnte er høyaktuelt etter avsløringene om DNB og Nordea i de såkalte Panama-papirene.

Nordea er allerede blitt vurdert vedrørende «skatteflukt og korrupsjon» i den svenske utgaven av Fair Finance Guide. I evalueringen heter det blant annet:

«Nordea stiller seg bak 46 prosent av de internasjonale prinsippene for å motvirke skatteflukt og korrupsjon.»

«Banken mangler en tydelig policy mot å hjelpe virksomheter med finansielle transaksjoner der hensikten er å unngå skatt. Nordea er selv aktiv i skatteparadiser og risikoen er dermed stor for at banken medvirker til slike transaksjoner.»

Det er likevel ikke Nordea som kommer dårligst ut av de rangerte svenske bankene. Swedbank stiller seg nemlig bak bare 31 prosent av de internasjonale prinsippene for å motvirke skatteflukt og korrupsjon. Handelsbanken kommer nesten like dårlig ut med sine 35 prosent. Begge disse bankene er aktive i skatteparadiser i likhet med Nordea. Det samme er for øvrig også flere andre svenske banker.

Best ut i evalueringen kommer Ekobanken, som stiller seg bak 79 prosent av de nevnte internasjonale prinsippene. Ekobanken kommer så godt ut blant annet fordi den har en policy om at den ikke skal gjennomføre transaksjoner som bidrar til unndragelse av skatt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Store forskjeller

– Panama-skandalen har vist at forbrukere ønsker høyere etiske standard fra bankene, sier Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Han mener det er all mulig grunn til å rette søkelyset også mot norske banker.

– Forbrukerrådet diskuterer bankenes markedsadferd med andre forbrukerorganisasjoner i Europa, og vi opplever at våre banker er mer like enn forskjellige fra andre lands banker.

Samtidig har Fair Finance Guide avdekket store forskjeller mellom bankene i det enkelte land.

– Det er ikke slik at alle bankene er av samme ulla, påpeker Jensen.

Les også: Den slappe styringen av statsselskapene er Aps hovedansvar