KAN BLI FORBUDT: Å holde mink og andre dyr i bur for å lage pels. Et utvalg leverer sin rapport i dag. ILLUSTRASJONSFOTO: NTB SCANPIX

Avgjørende rapport om presset pelsdyrnæring

Skal pelsdyrhold forbys eller skal Norge fortsette å produsere pels på bærekraftig vis? Rapporten som kommer i dag, kan få avgjørende betydning for en omstridt næring.

Utvalgsleder Anne Karin Hamre, som er fylkesmann i Sogn og Fjordane, overleverer rapporten til landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp).

- Dette er et utvalg som har hatt en bred faglig og erfaringsmessig bakgrunn. I over ett år har utvalget gjennomgått de fleste forhold knyttet til pelsdyrhold, både nasjonalt og internasjonalt. Innstillingen, og høringsinnspillene til denne, vil danne et godt faglig diskusjonsgrunnlag for en faktabasert debatt om pelsdyrnæringens framtid i Norge, sier Listhaug.

Utvalget ble nedsatt i oktober i fjor. Torsdag vedtok Stortinget å be regjeringen vurdere et forbud mot pelsdyroppdrett når den har mottatt rapporten.

 

Etisk

Utvalgsleder Hamre sa nylig til avisen Firda at hun venter seg stor interesse.

- Rapporten blir beslutningsgrunnlaget til politikerne, som skal ta en endelig beslutning om næringens framtid, påpekte hun.

Utvalget har blitt bedt om å vurdere både de etiske spørsmålene rundt husdyrhold, rammevilkårene for næringen og muligheten for en styrt avvikling eller fortsatt drift.

Dersom Norge fortsatt skal produsere pels, må næringen bli mer bærekraftig, og utvalget skal foreslå tiltak som kan gi den legitimitet og redusere uheldige virkninger på naturmangfoldet. Den må dessuten fortsatt være konkurransedyktig.

På den annen side skal utvalget, som består av blant andre forskere og veterinærer, også foreslå hvordan pelsdyrholdet kan legges ned. Skal det for eksempel gis økonomisk kompensasjon? Og skal det også bli forbudt å selge pelsprodukter i Norge?

 

Dyreplageri?

Tilhengerne av pelsproduksjon mener at det at noen pelsdyrgårder blir tatt i å bryte reglene og behandle dyrene dårlig, ikke bør ødelegge for alle andre som driver forsvarlig. Motstanderne mener det er uetisk å holde dyr i bur for å produsere et luksusprodukt. Dessuten mener mange at det er avdekket så mange brudd på reglene at pelsdyrholdet i Norge ikke kan forsvares.

Så sent som tirsdag, viste NRK en omdiskutert dokumentar, der dyrevernsaktivisten Frank Nervik i smug har filmet en rekke pelsdyrgårder i Norge. Både Mattilsynet og landbruksminister Listhaug reagerte på det som ble avdekket, mens Norsk pelsdyralslag kritiserte filmen for å ha slagside. Organisasjonen påpekte at det er mindre sykdom og skader blant pelsdyr enn blant andre husdyr. (NTB)