I opposisjon var Venstres Ola Elvestuen (t. v) ikke fornøyd med klimatkuttambisjonene til klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). Nå har Elvestuen overtatt Helgesens kontor og oppgaven med videreføringen av klimameldingen, planen for hvordan Norge skal kutte sine utslipp i årene framover.

Avfeier EU-mål

EUs mål om klimakutt fram mot 2030 er altfor puslete. Norge må kutte mye mer, mener CAN Europe.

 

Når Stortingets energi- og miljøkomité kommer med sin innstilling til klimameldingen 26. april, bør den være langt mer ambisiøs enn hva regjeringen legger opp til, mener Caroline Westblom.

Hun er koordinator for klima- og energiarbeidet i Climate Action Network (CAN) Europe, en koalisjon av 140 frivillige organisasjoner fra 30 land.

– EUs mål for 2030 er å redusere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 30 prosent sammenlignet med nivået i 2005. Det er altfor lavt, sier Westblom.

Les også: EUs klimamål skaper norsk hodebry

55 prosent kutt

Hun mener de norske klimakuttene i ikke-kvotepliktig sektor, som omfatter transport, landbruk, avfall og bygg, må være på minst 55 prosent fram mot 2030, og at også EU-landene må kutte like mye.

– Det er nødvendig hvis vi skal ha en reell mulighet til å unngå en global oppvarming på 2 grader. Hvis vi skal begrense temperaturstigningen til 1,5 grader, må målet om klimakutt være enda høyere, sier Westblom.

Hun begrunner dette ved blant annet å vise til en ny rapport fra tyske Öko-Institut, som i mer enn 40 år har produsert vitenskapelige studier vedrørende blant annet energi og klima. En av konklusjonene i nevnte rapport er at målet for utslippsreduksjon «må bli satt til minst 55 prosent i 2030.»

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Alle utslipps-kutt i Norge

Da regjeringen for snart tre år siden varslet at den ville koble seg på EUs klimarammeverk i ikke-kvotepliktig sektor, åpnet dette også for utslippskutt ved framtidige kjøp av CO2-kvoter i EU-systemet. Da daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) la fram klimameldingen i juni i fjor, lovte han å prioritere utslippskutt i Norge fram mot 2030.

– Grovt sagt legger vi opp til å gjøre to tredeler av jobben hjemme, uttalte Helgesen til NTB.

Det var ikke godt nok for Venstres nestleder Ola Elvestuen.

– Målet må være at alle utslippskutt tas i Norge mot 2030, uttalte han.

Vår nåværende klima- og miljøminister sa også at dette er «fullt mulig med en forsterket innsats».

Les også: Ny (el)bilrekord i Norges største bilhavn

Ser til Sverige

Caroline Westblom er enig med Elvestuen i det.

– Ja, det er jeg fullt ut enig i. Faktum er at for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, er det av avgjørende betydning at alle i-land gjennomføre kraftige utslippskutt innenlands.

– Er det mulig med utslippskutt innenlands i Norge som er høyere enn EUs mål fram mot 2030?

– Jeg vet ikke nok om potensialet for utslippskutt i de ulike sektorene i Norge til å svare sikkert på det, men den svenske regjeringen mener potensialet for kutt i ikke-kvotepliktig sektor er på 63 prosent, og har det som et nasjonalt mål for 2030.

Les også: - Når ikke klimamål uten elkraft til oljefelt