Audun Lysbakken: Tog til Nord-Norge er et samfunnsprosjekt som vil gavne hele Norge

SV-leder Audun Lysbakken mener det ikke er noe mer å diskutere. Vi må bygge Nord-Norgebanen snarest.

Av: Helge Rønning Birkelund / FriFagbevegelse

Tidligere i sommer kom det en utredning fra Jernbanedirektoratet som viste at en fullt utbygd Nord-Norgebane vil koste opp mot 120 milliarder kroner.

En undersøkelse gjort av NRK før helgen, viste at 11 av 20 stortingsrepresentanter fra Nord-Norge vil ha Nord-Norgebanen utbygd. En måling som InFact gjorde for Nordlys i juli viste at 76 prosent av innbyggerne i Nord-Norge støtter å bygge ut jernbanen i nord.

Og mens både Ap og Frp lokalt har gitt positive signaler om Nord-Norge-banen, har de ikke konkludert i partiene på nasjonalt nivå. Nå vil SV løfte saken til den nasjonale politiske arenaen.

– Problemet er at de nasjonale partiene ikke har gått inn for dette ennå. Dette er et stort nasjonalt prosjekt som vi trenger for å ruste Norge for framtiden. Noen av våre mest verdifulle ressurser finnes i nord. Vi vil oppleve en sterk vekst i fiskerinæringen. I dag finnes ikke infrastrukturen til å håndtere det. Vi kan ikke belage oss på at all denne fisken skal fraktes på smale veier av stadig økende antall trailere. Norge trenger jernbanen, sier Audun Lysbakken til FriFagbevegelse.

Les også: Ap sier ja til å utrede jernbane i nord

Startet valgkampen

Det var ikke helt tilfeldig at nettopp togstasjonen i Bodø var SV-lederens aller første stopp i den intensive valgkampen som nå er innledet. Nord-Norgebanen blir sentral politikk fra SVs side.

Lysbakken mener det i tillegg er en rekke andre muligheter knyttet til å fortsette med skinner fra Fauske. Som for eksempel passasjertrafikk og turisme.

– Nå må vi knytte landet sammen og sørge for å legge til rette for næringsutvikling i nord, der vi har noen av våre viktigste ressurser.

Vi må tørre å tenke stort i Norge nå, fordi vi skal gjennom en stor omstilling. Norge var et lutfattig land før vi bygde Bergensbanen nettopp for å knytte landet sammen. Det var et politisk storverk. Nå må vår generasjon politikere vise at vi kan gjøre det samme i Nord-Norge.

Fremskrittspartiets politikere i Nord-Norge støtter en utbygging av banen, hvis finansieringen dekkes gjennom penger fra oljefondet.

Det synes Lysbakken er en dårlig ide.

– Sannheten er at regjeringen allerede bruker veldig mye oljepenger på samferdsel. Men de prioriterer ikke dette. Det vi ser er at linjen de har lagt seg på når det gjelder utbygging av motorveier går ut på å bygge firefelts veg som koster dyrt, og ikke ruster Norge for framtiden. En mer moderat standard på veiutbyggingen kan frigjøre mye penger til de to tingene som er viktigst for distriktsnorge, nemlig moderne jernbane og trygge og rassikre veier, mener Lysbakken.

Glad for støtte

– Nå sier vi tydelig at vi vil bygge banen. Stortinget er første steg i prosessen. Vi vil foreslå at det gjennomføres en konsekvensvalgutredning (KVU) og dermed få en avstemning i Stortinget. Da utfordrer vi ikke bare regjeringen, men også Arbeiderpartiet, sier Audun Lysbakken til FriFagbevegelse.

Aase Refsnes er førstekandidat for SV i Nordland, og er glad for støtten fra partiet i denne saken.

– SV i hele landsdelen er tydelig på at dette vil vi ha. Jeg er glad for at landsmøte i SV ble med på dette. Og jeg er glad for at det er en het potet denne sommeren, sier Aase Refnes til FriFagbevegelse.

– Dette vil både knytte landsdelen sammen og gi muligheter for å transportere både mennesker og gods på skinner. Det er en langstrakt landsdel. Mer og mer fisk skal fraktes ut. Vi må få denne frakten over fra veien til tog, sier Refsnes, som i dag er fylkesråd for blant annet miljø og kultur i Nordland fylke.

Får Sp-hjelp

Siv Mossleth er fraksjonsleder for Senterpartiet i transportseksjonen, og er selv fra Nordland. Hun er naturlig nok en av 11 representanter fra landsdelen på Stortinget som vil ha banen utbygd.

– Norge er en nasjon hvor toget stopper altfor tidlig. Det er derfor provoserende for mange at det statlige foretaket Bane Nor påstår at det skal være attraktivt å velge tog fremfor andre transportformer både for mennesker og gods, sier Siv Mossleth til FriFagbevegelse.

Siv Mossleth (Sp) på Bodø togstasjon. Foto: Helge Rønning Birkelund

– Det er helt klart at vi trenger mer gods både på sjø og bane og tryggere veier i nord. Bedre samferdsel i nord er langsiktige investeringer som hele nasjonen vil tjene på. La oss nå konstatere at vi skal bygge Nord-Norgebanen, og heller utrede hvordan det kan gjøres med ny teknologi og best mulige løsninger. Jeg tror dessverre ikke Jernbanedirektoratets utredning er god nok til de beslutninger som må tas, men vil bruke tid på høringsinnspillene som kommer, mener hun.

– La oss også sikre den jernbanen vi allerede har i nord, slik at også den blir mer miljøvennlig, og at godset ikke faller av skinnene. Det er faktisk stor fare for det i dag, fordi det er vanskelig for godstogene å konkurrere med den internasjonale tungtransporten på veiene. Elektronisk togstyringssystem, flere kryssingsspor, bedre godsterminaler og nullutslippstog må på plass, gjerne i form av hydrogen som drivstoff, sier Siv Mossleth.

Saken ble først publisert hos FriFagbevegelse.