Audun Herning valgt til ny partisekretær i SV

Seirende ut av kampvotering.

 

Det var til slutt Audun Herning, som ble valgt som ny partisekretær i SV på partiets landsmøtet på Gardermoen lørdag ettermiddag.

Det ble avgitt 207 stemmer. 124 stemmer gikk til Herning, og 83 stemmer gikk til Andreas Halse.

Landsmøtet fikk lørdag morgen presentert en delt innstilling fra valgkomiteen. Som kjent har det vært ro rundt leder og nestledervervene. Til vervet som partisekretær forelå det derimot en delt innstilling. Fem medlemmer gikk inn for Herning og et mindretall på fire for Halse.

Les også: Kamp om toppverv i SV

–  Jeg vil være en lyttende partisekretær og sørge for at informasjonen flyter oppover i partiet, sa Herning fra talerstolen før valget.

 De som holdt støttetale for Herning fremhevet hans visjoner for organisasjonsbygging. Herning brukt selv tid i sin valgtale på å rose sin motkandidat.

– Jeg synes denne kamp har vært fair, og det viktigste er kampen vår mot høyresida, sa Herning fra talerstolen før valget.

Les også: Vil fjerne alle krav til familiegjenforening

For lærlinger og lærere

Andreas Halse snakket i valgtalen sin om hvordan han stadig møter folk som deler SVs visjoner, men ikke føler seg helt hjemme partiet. 

–  Vi skal være partiet for lærere, men vi må også i større grad være et parti for lærlinger. Vi skal være partiet for akademikere, men også for de som vasker akademikernes kontorer, sa Halse. 

De som holdt støttetale for Halse framhevet hvordan han har vært en viktig stemme for kvinner og minoriteter, og en som har hatt kampen for et anstendig arbeidsliv som en hjertesak. Det ble også vektlagt at Halse er en person som tør å være en motstemme i partiet.

Bergstø ny nestleder

Kirsti Bergstø ble valgt som ny nestleder i partiet, i tråd med en enstemmig innstilling fra valgkomiteen.

Snorre Valen ble gjenvalgt som nestleder, og Audun Lysbakken ble gjenvalgt som leder av SV til stående akklamasjon.

Den avtroppende partisekretæren Kari Elisabeth Kaski bli valgt som medlem i Arbeidsutvalget, og fortsetter dermed som en del av ledelsen.

Les også: Lysbakken kan få forloveren inn i partitoppen