Mulla Krekar ble framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett under et stort sikkerhetsoppbud.

Åtte uker varetekt for Krekar

Mulla Krekar ble i går varetektsfengslet i åtte uker. Selv krevde han seg løslatt.

 

Etter knappe to timer var fengslingsmøtet mot mulla Krekar i Oslo tingrett avsluttet, og kjennelsen falt i ettermiddag. Politiets sikkerhetstjeneste fikk medhold i sitt krav om åtte ukers varetektsfengsel.

Oslo tingrett mener det er skjellig grunn til å mistenke ham for truslene han er siktet for. Tingretten peker også i kjennelsen på at det vil støte allmennhetens rettsfølelse og skape utrygghet dersom mulla Krekar får være på frifot.

«Selv om siktede har benektet at han har framsatt trusler og forklart at de utsagnene som er angitt i siktelsen er tatt ut av sine sammenhenger, så framstår utsagnene gjennomgående likevel som en oppskrift på hva siktede tenker seg kan skje dersom visse forhold inntrer», skriver retten.

Retten mener «at på bakgrunn av den nye siktelsen også må legges til grunn at fengslingen er påkrevd for å hindre at siktede på ny begår en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, tilsvarende dem han nå er siktet for».

Dermed kan Najmuddin Faraj Ahmad, mer kjent som mulla Krekar, holdes i varetektsfengsel inntil påtalemyndigheten eller retten bestemmer noe annet, men ikke utover 23. mai.

Mulla Krekar har nå to uker på å anke fengslingen til lagmannsretten.

Mulla Krekar avviser at han har kommet med nye trusler, blant andre mot tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.

Advokat Arvid Sjødin sier til TV 2 etter rettsmøtet at mullaen ber om å få slippe varetekt mot løfte om ikke å forlate leiligheten og heller ikke bruke internett eller telefon.

– Internett er hans utsyn mot verden. Han vil gi avkall på det mot at han slipper å sitte i varetekt, sier Sjødin.

Stort oppbud

Det var et stort sikkerhetsoppbud i Oslo tingrett da fengslingsmøtet mot mulla Krekar gikk for åpne dører onsdag ettermiddag.

To politimenn, to tjenestemenn fra arresten og to rettsbetjenter sto bak Krekars stol da han litt over klokken 13 ankom rettssalen.

Mullaen så ut til å ha situasjonen under kontroll da han ankom rettssalen. Han smilte bredt og viste tommelen opp.

Krekar ble mandag dømt til fem års fengsel for drapstrusler, men anket på stedet. Dagen etter ble han pågrepet hjemme etter at han skal ha kommet med nye trusler på internett, blant andre mot tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Onsdag ble han fremstilt for tingretten med krav om åtte ukers varetekt. Forsvaret vil begjære Krekar løslatt.

Terrortrusler

Krekar er siktet for terrortrusler og trusler mot vitner, henholdsvis paragraf 147a og 132a i straffeloven. Vitnetruslene skal være rettet mot de tre kurderne Krekar mandag ble dømt for å ha truet med drap.

Krekars andre forsvarer, advokat Brynjar Meling, mener beskrivelsene PST har gitt av truslene er «noe vage».

– Det skal jo være en viss konkretisering for at det regnes som trusler i lovens forstand, sier forsvareren og sier det skal bli interessant å få tilgang til PSTs materiale. Han understreker også at påtegningen fra sikkerhetstjenesten ikke inneholder noe om en eventuell trussel mot tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. (NTB)