Astrup: Globalt digitalt samarbeid kan fremme bærekraftig utvikling

Global digital utvikling kan bety en mer bærekraftig verden, ifølge en fersk rapport fra FN. Nikolai Astrup (H) har bidratt med norsk digital kompetanse.

 

– Målet er å legge til rette for at digitalisering og ny teknologi kan bidra til en bedre og mer inkluderende verden, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

For et år siden etablerte FNs generalsekretær António Guterres et høynivåpanel for digitalt samarbeid. Panelet har bestått av rundt 20 personer, inkludert Astrup, og har blitt ledet av Melinda Gates og Jack Ma. Mandag ble rapporten overlevert til Guterres.

– Vi lever i begynnelsen av en ny digital epoke. Globalt samarbeid mellom alle parter – privat sektor, regjering, borgere, akademikere og det sivile samfunn – er nødvendig for å kunne bruke teknologi for å oppnå mer velstand, flere muligheter og mer tillit, sier Jack Ma.

I rapporten kommer det fram en rekke anbefalinger for hvordan verden kan dra nytte av ny teknologi. Astrup mener blant annet at ny teknologi kan være nøkkelen til å hjelpe verdens fattigste.

– Det ligger et enormt potensial i å bruke digital teknologi for å fremme bærekraftig utvikling. Nye teknologier kan bidra til å øke velferden til mennesker over hele verden, for eksempel gjennom e-helsetjenester, digitale læremidler og tilgang til internett, sier Astrup.

Én av anbefalingene i rapporten er forslaget om å etablere en allianse og en plattform for digitale fellesgoder.

– Det bør ikke være nødvendig å finne opp hjulet igjen og igjen når det allerede finnes mange digitale verktøy og teknologier der ute. Alt fra læringsteknologi, digitale helsesystemer og eID-systemer bør kunne deles på tvers av landegrenser, slik at det kan gjenbrukes og utvikles videre, sier Astrup.