Underslaget som den tidligere økonomidirektøren i i Aschehoug forlag har erkjent, viser seg å være større enn først antatt. FOTO: NTB SCANPIX

Aschehoug-underslag større enn antatt

GRANSKING: Det er avdekket at de økonomiske mislighetene i Aschehoug de er betydelig større enn det forlagets tidligere økonomidirektør har erkjent. Underslaget beløper seg nå til 9,4 millioner kroner.

I januar i år ble økonomidirektøren anmeldt for underslag. Siden da har saken vært under etterforskning. I samarbeid med politiet og revisjonsfirmaet KPMG er det avdekket en rekke urettmessige transaksjoner utover de allerede erkjente forhold. Rapporten ble overlevert politiet 12. mai.

– Den nye granskningen viser at mislighetene har pågått over lengre tid, og at underslaget har et betydelig større omfang enn det den tidligere økonomidirektøren selv erkjente. Mislighetene som er avdekket under granskningen, beløper seg til nye fem millioner kroner, sier forlagssjef Mads Nygaard i Aschehoug.

 

Alene om underslaget

I desember erkjente direktøren misligheter som beløp seg til cirka 4,4 millioner kroner. Under granskningen i etterkant er det avdekket ytterligere 21 urettmessige transaksjoner i perioden 2009 til 2011. Med dette beløper underslaget seg nå til 9,4 millioner kroner.

I tillegg kommer et forsøk i desember på å underslå 1 million kroner som mislyktes, og som avslørte forholdene. I sluttrapporten konstaterer KPMG at samtlige underslag foretatt av den tidligere direktøren er identifisert, og avkrefter at andre har vært involvert.

– Underslagene er gjennomført på en utspekulert og nøye planlagt måte som har vært troverdig og vanskelig å oppdage, ifølge Nygaard.

De tar utgangspunkt i kjente og ekte avtaler og forhold. Avtaler har blitt forfalsket ved at det for eksempel er lagt til avsnitt og utarbeidet fiktive vedlegg.

De uekte avtalene er sannsynliggjort ved falsk korrespondanse og signert med falske underskrifter. Det er ingen andre selskaper enn Aschehoug som har lidd økonomiske tap.

Anne Christine Stoltz er advokat forden tidligere økonomidirektøren.

– Min klient er avhørt om forholdet og erkjenner straffskyld, er hennes knappe kommentar til de nye opplysningene i saken.

Nye tiltak

I sin vurdering av Aschehougs interne rutiner konkluderer KPMG med at forlaget har samme standard for sine sikkerhetsrutiner som næringslivet for øvrig.

Etter revisjonsfirmaets vurdering var mislighetene svært vanskelige å oppdage med normale internkontrolltiltak.

– Sluttrapporten til KPMG viser at Aschehougs rammeverk for sikkerhetsrutiner er gode, men vi vil iverksette tiltak for å styrke disse ytterligere. Dette vil innebære økt transparens og fokus på varslingsordninger, dilemmatrening og hyppigere mislighetsrevisjon. Ved å øke gjennomsiktigheten, gjør vi det enklere å oppdage misligheter i fremtiden, sier Mads Nygaard.