Statsminister Jens Stoltenberg, med kommunalminister Liv Signe Navarsete (t.v.) og kunnskapsminister Kristin Halvorsen ikledd vennskapsfargen. FOTO: NTB SCANPIX

Arven etter de rødgrønne

HISTORIE: Det har gått åtte rødgrønne år. Vi har bedt rødgrønne eksperter trekke fram de åtte viktigste samfunnsendringene. Sjekk om du blir nostalgisk, eller lettet over å ikke få se 
fortsettelsen.

Etter valgseieren i 2005 dannet Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet å danne en flertallsregjering som mange av deres europeiske kollegaer kalte radikal. Den beholdt makten i åtte år. Dette er første gang siden samlingsregjeringen etter krigen at Arbeiderpartiet gikk til valg med et regjeringsalternativ som innebar samarbeid med andre partier. SV tok sete i en regjering for første gang. Dette var også første gang Sp inngikk et regjeringssamarbeid med partier til venstre for seg.

Men hva har de egentlig fått til disse åtte årene?

 

Mindre forskjeller

Hans Olav Lahlum forteller at vi på 80-tallet et Norge der forskjellene mellom rike og fattige økte. Med borgerlig regjering fra 2001 til 2005 økte den hurtig.

- Men fra 2006, da de rødgrønne tok over, ser vi at forskjellene mellom fattige og rike ble mindre. Dette er objektive fakta, som kommer fram av statistikker. Ingenting tydet på at den trenden som var startet ville snudd av seg selv. Men den snudde med den rødgrønne regjeringen.

- Vi gjorde veldig mange viktige endringer i skattepolitikken. Den har ført til at forskjellene har blitt mindre her i landet. I de fleste andre land i Europa har forskjellene økt, sier Kristin Halvorsen.

 

Barnehagedekning

De rødgrønne har sikret 64.000 nye barnehageplasser. Nesten alle norske barn går i barnehage. Det har forandret mange småbarnsforeldre og barns liv.

- Personlig er det resultatet som har hatt størst betydning for meg og min familie, at vi fikk barnehageplass for min yngste datter etter kort tid, sier Torbjørn Giæver Eriksen.

Barnehagedekningen er også noe av de Halvorsen er mest stolt av.

- Dette er en av mine viktigste seire, og saken jeg har jobbet hardest for å få til. Vi har nå et godt kvalitetstilbud til de minste. Kvaliteten i barnehagen vil det også bli enda mer fokus på framover, sier hun.

 

Oljefritt Lofoten og Vesterålen

SV har klart å redde Lofoten, Vesterålen og Senja fra oljeleting i to omganger, mens de har sittet i regjering.

- Vi er også veldig stolt over at vi fikk i stand den regnskogsatsingen, og at Norge er et foregangsland når det gjelder CO2-satsing. Men på miljøpolitikk har det vært mange tøffe runder, sier Halvorsen.

 

Utenrikspolitikken

Under den rødgrønne regjeringen har Norge fått på plass en lenge ettertraktet delelinje i Barentshavet. Forhandlingene mellom Norge og Russland om denne grensa har foregått siden 70-tallet.

- Den sikrer Jonas Gahr Støre (tidligere utenriksminister journ.anm.) en plass i historiebøkene, sier Frank Rossavik.

Han mener også Norges innsats globalt har vært betydelig under de rødgrønne. Klasevåpenkonvensjonen og vaksinasjonsprogrammet for barn i fattige land er noe av det han trekker fram.

 

Hindret fraflytting

Enoksen trekker fram at landbrukssubsidier og store bevilgninger til kommunene har bevart småbrukene og opprettholdt befolkningen i distriktene.

- For første gang på lenge ser vi en befolkningsvekst i alle tre fylkene i nord. Det er større optimisme i nordområdene enn på lenge. Dette kan tilskrives den rødgrønne regjerings fokus på nordområdene, sier Odd Roger Enoksen.

 

Full sysselsetting i krise

Mens resten av verden har vært gjennom det største økonomiske tilbakeslaget siden mellomkrigstiden, har vi hatt tilnærmet full sysselsetting i Norge.

- Det er ekstremt imponerende, sier Giæver Eriksen. Hvis Frp hadde fått gjennomslag for sin politikk, mener Giæver Eriksen at vi ikke hadde klart å styre gjennom finanskrisen på samme måte.

- Vi ville ikke hatt muskler til å bekjempe krisen fordi vi allerede ville ha brukt for mye oljepenger, sier Giæver Eriksen.

 

Pensjonsreformen

Den norske pensjonsreformen er også kommet på plass under de rødgrønne.

- Vi fikk på plass et bærekraftig og rettferdig pensjonssystem der det er samsvar med hva du betaler og hva du får igjen. Nøkkelen for å få til dette var samarbeidet med LO - og det var på grunn av statsministeren at vi lykkes med det. Jeg tror det hadde vært mer utfordrende for en borgerlig statsminister å komme til enighet med LO, sier Giæver Eriksen.

 

Mindre kristent

Blasfemiparagrafen er opphevet og statskirken er delvis avskaffet. Nå er det kirkelige råd som i større grad tar avgjørelser framfor kirkeministeren.

- Vi har også fått vår første muslimske statsråd, kulturminister Hadia Tajik, sier Rossavik.

- En av de mest varige endringene vi har fått til er ekteskapsloven. Nå er det faktisk likestilling mellom homo-, heterofile og lesbiske par som ønsker å gifte seg, sier Halvorsen.

samfunn@dagsavisen.no

 

Rødgrønne eksperter

Kristin Halvorsen (SV) er sittende utdanningsminister. Hun har også vært finansminister under finanskrisen, og partileder for SV. Halvorsen var en av de viktigste arkitektene bak det rødgrønne prosjektet.

Torbjørn Giæver Eriksen satt i seks år som statssekretær for presse ved Statsministerens kontor. Han var også informasjonsrådgiver for Jens Stoltenberg på Stortinget. Nå jobber han i PR-byrået First House.

Frank Rossavik er kommentator for Bergens Tidende. Han har skrevet bok om Sosialistisk Venstreparti, og tidligere vært pressekontakt for partiet.

Odd Roger Enoksen (Sp) 
er tidligere nestleder i Senterpartiet. Han var også Olje- og energiminister i den første rødgrønne regjeringen fra 
2005 til 2007.

Hans Olav Lahlum (SV) er en norsk historiker, biograf og SV-politiker. Han har særlig forsket på arbeiderbevegelsen på 1300-tallet.