I fjor frarådet WWF-Norge folk å kjøpe ferske Nordsjø-reker rett fra båten. Nå «friskmelder» generalsekretær i WWF-Norge, Nina Jensen, rekene. FOTO: ARNE OVE BERGO

Årets reker ikke fy-mat

Nå kan du igjen kose deg med fersker reker, kjøpt fra brygga.

I fjor sommer ba WWF-Norge folk om ikke å kjøpe reker fra Nordsjøen og Skagerrak, fordi de ikke blir fisket på bærekraftig vis.

LES SAKEN HER: Rødt lys for rosa delikatesse

Viktige tiltak

I år ligger det faktisk an til at folk kan få lov å kose seg litt med disse rekene – som altså er de fine, ferske du får kjøpt på brygga.

Årsaken er at Fiskeridirektoratet nå anbefaler to viktige tiltak som i stor grad vil forbedre rekefisket i sør, og som WWF-Norge har etterlyst lenge.

– I fjor sommer ble det mye debatt da WWF i sin sjømatguide for 2014 plasserte rekene fra Nordsjøen og Skagerrak i rød kategori. Det betydde at vi frarådet folk å kjøpe reker fra disse områdene – som nevnt de ferske du får på bryggene langs kysten fra svenskegrensen og opp til Stadt, sier generalsekretær i WWF-Norge, Nina Jensen til Dagsavisen.

Rekebestanden i disse havområdene er ikke utrydningstruet, men fisket er per i dag ikke bærekraftig forvaltet på grunn av stor dumping av småreker, bifangst av arter og bestander som ofte er truet, og manglende kunnskap om spesielt ikke-kommersielle fiskearter som fanges i rekefisket.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Populært

I sommermånedene er det å kunne kjøpe ferske reker rett fra fiskebåten et populært syssel.

Men i fjor sommer var det mange som fikk hvitvinen i vrangstrupen.

– At vi tok rekene fra folket i fjor var et sjokk og en provokasjon for mange, for reker og sommer henger sammen. Det at vi nå kan gi rekene tilbake, fordi vi nå ligger an til å få på plass de forvaltningstiltakene vi mener må til. Det er bra for rekebestanden, og det er bra for oss, smiler Nina Jensen.

WWF-Norge har hatt et godt samarbeide med rekefiskerne, Fiskeridepartementet og Havforskningsinstituttet for å komme opp med gode tiltak som vil forbedre situasjonen. Det er gjennomført testtiltak med en spesialtrål som MS «Trygg» har utviklet. Her ramler rekene ned på en rist, hvor de under minstemålet ramler tilbake i sjøen.

– Det er forvaltningen som er problemet. Det blir for mye dumping av småreker, noe som ikke er bra for bestanden. Nå satser vi på at det innføres strengere tiltak som vil rette på dette, sier hun.

LES OGSÅ: Svenskene 
rødlister rekene

Nye regler

I går var det et reguleringsmøte hos Fiskeridirektoratet i Bergen. Her la direktoratet legge fram forslag om å innføre to viktige tiltak for rekefisket i sør:

  • RTC (Real Time Closure), det vil si at fiskeområder kan stenges for en periode dersom de har for høy forekomst av småreker under minstemålet, som blir dumpet fordi de er for små til å kunne selges.
  • En økning av minstemålet fra seks til sju cm. Dette er viktig fordi man ved områdestenging vil kunne beskytte en større andel av rekebestanden. Et minstemål på sju centimeter er også viktig for å sikre at hunnrekene rekker å legge rognen sin før de blir fisket.