raskere: Trondheim slår fullstendig knockout på Oslo i den nye undersøkelsen om framdriften for reguleringsplaner. Boligbyggingen på Grilstad Marina er blant de mange påbegynte byggeprosjektene i Trondheim, som nå skal sikre flere hundre en ny bolig.

Årelang venting før bygging

I Oslo tar det i gjennomsnitt fire år å få godkjent reguleringsplaner for nye boliger, mot bare 2,4 år i Trondheim.

 

Heller ikke i Bærum og Asker trenger utbyggerne å vente like lenge som i Oslo. Der blir reguleringsplanene i gjennomsnitt godkjent henholdsvis 2,6 og 3,1 år etter at planinitiativet leveres inn til kommunen.

Dette går fram av en gjennomgang av i alt 208 reguleringsplaner som helt eller delvis inkluderer boliger i de fire kommunene, gjennomført av konsulentselskapet Arkwright for boligleverandøren JM Norge.

– To år er akseptabelt

Konsekvensene av en lang planprosess er store og negative. Ikke bare begrenser dette boligbyggingen, men det fører også til dyrere boliger, ifølge JM Norge.

– Det ser ut som Trondheim arbeider mer effektivt enn andre kommuner, konstaterer administrerende direktør Martin Asp i JM Norge.

Helt fornøyd med hva de klarer i trønderhovedstaden, er boligleverandøren likevel ikke.

– Får man reguleringsplanprosessen ned til to år, kan man si at det er akseptabelt, selv om vi mener det går an å få tiden ned mot ett år, sier direktør markedskommunikasjon, Kjell Kvarekvål.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Hastverk er lastverk

I dag inviterer derfor JM Norge til seminar i Oslo, hvor smidigere og raskere planprosesser er et sentralt tema. Blant deltakerne er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Hva er de viktigste flaskehalsene i saksbehandlingen, slik dere ser det?

– I de tidlige fasene av planprosessen er det ingen tidsfrister, og der ser vi at man gjennom å etablere god dialog, godt samarbeid og tydelige mål kommer raskere framover, svarer Asp.

– Det er noe som heter at hastverk er lastverk. Er dere ikke bekymret for det?

– Vi er helt enige i at hastverk er lastverk. Dette handler om å ta bort unødige deler og unngå misforståelser. Tar man bort kontraproduktivt arbeid som for eksempel at det arbeides fram parallelle og alternative planer mellom tiltakshaver og kommunen, kan mye spares uten at det går på bekostningen av kvaliteten, svarer Kvarekvål.

– Hvorfor er nettopp Oslo, Trondheim, Asker og Bærum valgt ut i undersøkelsen deres?

– Det er fordi det er større kommuner der JM Norge er representert eller ønsker å være representert, svarer Asp.

Les også: Vil bytte biler med boliger

– Færre igangsettinger

I lang tid har den sterke prisveksten på boliger, ikke minst i Oslo, blitt satt i sammenheng med for lite boligbygging. Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, mener det årlig bygges mellom 3.000 og 3.500 boliger for lite i hovedstaden. I går la han fram nye tall for boligmarkedet i Norge. I august ble det igangsatt bygging av 16 prosent flere boliger enn i samme måned i fjor. Likevel ligger igangsettingen hittil i år 4 prosent bak fjoråret.

– Eneboliger ligger likt med fjoråret på igangsetting, mens leiligheter ligger 6 prosent etter, utdyper Jæger.

Ifølge ham er Oslo fortsatt hovedproblemet i boligmarkedet i Norge.

– Det haster med gode tiltak for å øke boligbyggingen og redusere boligprisveksten i hovedstadsregionen, understreker Jæger.

Samtidig er det færre boliger til salgs enn for ett år siden. Ved utgangen av august var antallet hele 15,9 prosent lavere enn ved utgangen av samme måned i fjor.

– Det er spesielt på Østlandet det er få boliger for salg. Eksempelvis er det i Oslo 46,1 prosent færre boliger for salg ved månedsskiftet (august/september) i år enn i fjor, opplyser Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Les også: Ber kommunen bygge

Boligvekstutvalg

– Byrådet er opptatt av å øke takten i boligbyggingen, fortsikrer byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen (MDG).

– Derfor har vi blant annet nedsatt et boligvekstutvalg, som skal komme med forslag til hvordan vi kan effektivisere prosessene både hos kommunen og utbyggere, fortsetter hun.

Til det at Oslo kommer dårligere ut enn Trondheim i den nye undersøkelsen har byråden også følgende å si.

– Oslo er en stor by med knappe arealer, der utbyggingen skjer innenfor byggesonen. Dette gjør utbyggingen mer kompleks, det er mange som skal høres i planprosessene og det er ofte flere hensyn å ta. Selv om planprosessene tar noe tid, har vi de siste årene godkjent flere boliger enn tidligere og allerede økt takten i boligbyggingen.

Les også: Insisterer på å bygge høyt