I vår har norske lærere kjempet mot kommunen for å unngå endringer i arbeidstida. Nå foreslår Oslo kommune det samme for byens barnehagelærere. ILLUSTRASJONSFOTO: WANDA NATHALIE NORDSTRØM

Arbeidstidsstriden har kommet til Oslo

TARIFFSTART I OSLO: Arbeidstid for lærerne er en av vårens store tariffsaker. Nå skal Oslos barnehagelærere henge seg på kampen.

- Oslo kommune har krevd at de fire timene i uka som er avsatt til planlegging av aktivitet i barnehagen, skal fjernes, sier leder i Utdanningsforbundet Oslo, Terje Vilno.

I går startet forhandlingene for Oslo kommune som tariffområde, og Vilno leder forhandlingene på vegne av Unio.

Han er særlig bekymret for situasjonen for barnehagelærere i byen. I våres har norske lærere mobilisert i stort antall for å kjempe mot forslaget fra kommunene om å fjerne bestemmelsen om et minimumsantall timer til forberedelse og etterarbeid.

Nå blir kampen for en sentral arbeidstidsavtale også en av de viktigste sakene for Unio i Oslo.

 

Arbeidstid

Vilno er bekymret for at det vil bety at man skal spare penger på barnehagen, og at det vil senke kvaliteten på Oslos barnehager.

- I praksis betyr det at ved fravær kan man i en del situasjoner pålegge barnehagelærere å droppe planlegging for å bruke tid til barna i stedet for å gi overtidsbetaling, sier Vilno.

En viktig begrunnelse for å beholde sentrale arbeidstidsbestemmelser for barnehagelærerne er å sørge for rekruttering til yrket. Ifølge tall fra KOSTRA jobber det i dag hele 765 barnehagelærere i Oslo med dispensasjon fra kravet og utdanning.

- Kommunen argumenterer ikke for at dette handler om penger, men det er realiteten, sier Vilno.

 

Lønn og pensjon

I tillegg til arbeidstid ser Vilno at Oslos ansatte med høyere utdannelse sakker akterut lønnsmessig.

Hans aller viktigste krav i årets tarifforhandlinger er derfor å sørge for en klekkelig lønnsøkning for ansatte med høyere utdanning, både for å beholde og rekruttere gode medarbeidere i kommunen.

- Vi må få særskilte tillegg for grupper i kommunen med høyskole- eller universitetsutdannelse. Da tenker jeg blant annet på barnehagelærerne, sier Vilno.

 

Ikke penger

Forhandlingsleder for Oslo kommune, Per-Steinar Aasebø, sier at kommunen vil legge rammen i frontfaget til grunn. Forhandlingene skal bidra til å rekruttere og beholde arbeidskraft med høy kompetanse.

- Men det er riktig at ubunden tid for pedagogisk personale har vært et tema i forhandlinger om særbestemmelser. Det kan dukke opp igjen i hovedoppgjøret, men jeg ønsker ikke å kommentere det ytterligere nå.

- Er det penger å spare på dette?

- Nei, det handler ikke om det i det hele tatt.

Aasebø sier det viktigste for kommunen inn i forhandlingene er å bidra til å rekruttere og beholde arbeidskraft med høy kompetanse.

- Vi legger vekt på lokale forhandlinger, at handlingsrommet i arbeidsgiverpolitikken ivaretas, og forenkling og modernisering. Det er hovedpunktene, sier Aasebø.

stian.fyen@dagsavisen.no

 

Lærernes arbeidstid

I forhandlingene mellom Kommunenes Sentralforbund og Unio har KS fremmet krav om at lærere skal bruke mer tid i klasserommet, og mindre til for- og etterarbeid.

Det har satt sinnene i kok hos tusenvis av lærere. Lørdag demonstrerte nesten 3000 lærere mot forslaget i Oslo.

Oslo er eget tariffområde som ikke dekkes av KS. I Oslo er det allerede større grad av selvstyre på de ulike skolene. Nå ønsker kommunen at det samme skal gjelde barnehagene.