Arbeidsgiverne kan ikke garantere at du får feriepengene dine

Regjeringen foreslo en løsning for feriepengene. Arbeidsgivernes svar er dårlig nytt for ansatte.

Av Aslak Bodahl / Fri Fagbevegelse

Regjeringen tok affære etter at det ble kjent at svært mange norske bedrifter sier de mangler penger til å betale feriepenger til de ansatte på grunn av koronasituasjonen i Norge.

Fra Vegard Einan (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, var beskjeden følgende: Bedrifter som ikke har penger til å utbetale feriepenger til sine ansatte, kan benytte lånegarantiordningen som er etablert i forbindelse med koronakrisen.

For SMB Norge, som har 5.000 små og mellomstore medlemsbedrifter over hele landet, er ikke løsningen holdbar.

– Det er ikke nok med den statlige lånegarantiordningen som er etablert i forbindelse med koronakrisen. Kompensasjonsordningen bør utvides til å dekke kostnadene til feriepenger for bedriftens ansatte, sier kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg til FriFagbevegelse.

Les også: Ny rapport om framtidas arbeidsliv: Teknostress og manglende skille mellom jobb og privatliv (+)

Fare for konkurser

Også tilbakemeldinger fra bedrifter og medlemsundersøkelser tegner det samme bildet. I mange bedrifter er det en overhengende fare for konkurs. SMB har bedrifter i de fleste næringene, men de største er bygg og anlegg, industri og helse og varehandel.

– Likviditetsutfordringer harmonerer ikke med å ta opp mer lån, sier Dagenborg, som sier juni kan bli en svært vanskelig måned for medlemsbedriftene.

Les også: Frp og MDG faller på målingene – Ap går fram

Spøker for feriepenger

SMB-sjef Olaf Thommessen gjør det samme i et intervju på organisasjonens hjemmesider. Han tror mange bedrifter vil ha store problemer med å utbetale feriepenger til sine ansatte.

– Det er også lagt opp til at momsinnbetalinger for første termin, som ble utsatt i mars, forfaller i juni. Dersom det ikke gjøres noe, risikerer vi å få flere tusen unødvendige konkurser, konstaterer han.

Å utvide kompensasjonsordningen, som nå SMB tar til orde for, var også noe NHO foreslo som ett av to tiltak før regjeringen kom med sin løsning. Siden kompensasjonsordningen åpnet for næringslivet for en måned siden, er det gjort flere justeringer. Blant annet skal enda flere kunne få tilskudd.

– På samme måte som ordningen nå også er utvidet til å dekke deler av bemanningen, vil vi at den skal omfatte utgiftene til feriepenger for de ansatte, forklarer Joachim Dagenborg.

Lite brukt i Virke

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke har 24.000 medlemsbedrifter i handels- og tjenestenæringen.

Ifølge administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen er statens lånegarantiordning gull verdt for noen virksomheter, men tre av fire medlemmer som trenger likviditet har ennå ikke benyttet seg av løsningen som regjeringen skisserer, ifølge ferske Virke-undersøkelser.

Dette er brevet fra Arbeidsdepartementet til partene

– Når bare et fåtall av våre medlemmer får hjelp gjennom denne ordningen, er det et signal om at innretningen må sees på, skriver Horneland Kristensen i en epost til FriFagbevegelse.

Lånegarantiordningen, som betyr at staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet, er nemlig lite brukt blant medlemsbedriftene i Virke.

Strenge betingelser

Tallene nedenfor gir et enda mer presist bilde av den lave andelen:

• Drøyt 8 prosent har så langt tatt i bruk ordningen.

• 1 av 4 bedrifter med «store» eller «svært store» problemer med likviditeten har gjort det samme.

• 17 prosent av dem som er usikre på om midlene holder til å utbetale feriepenger, har søkt.

– Betingelsene som følger lånet er svært strenge og ekskluderer mange søkere, sier Virke-direktøren.

Bankenes vurdering av lånene er egnet til å unngå subsidiering av tapsprosjekter, men mange små medlemsbedrifter som trenger støtte, er ikke nødvendigvis attraktive investeringer, mener han.

– Det kan være mange små virksomheter innenfor handel- og tjenestenæringen som driver rundt null i årsresultat, men der de ansatte eller eierne kan ta ut en levelig lønn, påpeker Virke-direktøren.

Dette har NHO sagt

Ifølge arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO bidrar regjeringens plan for feriepengene til å løse et likviditetsproblem for bedriftene. Hun er derfor glad for at den akutte utfordringen for mange små og mellomstore bedrifter nå kan bli løst.

– Nå er det avgjørende at bedriftene betaler ut til de ansatte. I motsatt fall risikerer de å bli begjært konkurs. Feriepengene er de ansattes penger, minner NHOs arbeidslivsdirektør om.

Denne saken ble først publisert hos Fri fagbevegelse