- Offentlige opplysninger dokumenterer nå det vi lenge har hevdet, nemlig at hele bransjer og sektorer utvikler seg til et grått og senere svart marked som ender i ren kriminalitet, sier Jørn Eggum i Fellesforbundet.

- Arbeidsforholdene forverres

SOSIAL DUMPING: De jobber gratis i «prøvetiden» med løfte om fast jobb. Istedenfor jobb, får utenlandske arbeidstakere sparken.

Det bekrefter direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Findboe Svendsen.

Virkeligheten som beskrives i årsrapporten fra servicesentrene for utenlandske arbeidstakere i Norge 2013, er arbeidernes egen beskrivelse av møte med norsk arbeidsliv. Historiene de forteller er flere og grovere:

* Av de utenlandske arbeidere som oppsøkte Arbeidstilsynet på servicesentrene i Oslo, Stavanger og Kirkenes i fjor, tok hver fjerde kontakt grunnet manglende utbetaling av lønn. Problemer knyttet til kontrakter, oppsigelser eller permitteringer var også gjengangere.

* Flere forteller om stadig verre arbeidsforhold enn det som har vært rapportert de siste årene. Dette gjelder særlig arbeidstakere som er ansatt i utenlandske virksomheter, byråer eller bemanningsselskaper.

* Norge skiller seg nå negativt ut i Norden, viser tall fra Nordisk ministerråd (Friberg m.fl.) Polske arbeidere i Oslo opplever i større grad enn sine landsmenn i København og Reykjavik at de blir snytt for lønn, ikke får overtidsbetalt og mangler skriftlige kontrakter.

 

Les også:

- Han er handlingslammet

Størst fare for sosial dumping i Norge

 

- Stadig mer kynisk

- De useriøse aktørene er mye mer organisert enn før. De kjenner regelverket godt og omgår det bevisst og systematisk. Mange arbeidsgivere opererer med flere arbeidslag - et hvitt og et svart. Det ene jobber bare dagtid, mens det andre utelukkende jobber nattetid og dermed er vanskelig å avdekke. Utad er bedriften kun synlig med arbeidslaget som jobber seriøst. Det andre går under radaren, medgir Ingrid Findboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Hun forteller at virkeligheten framstår stadig mer kynisk.

- Mange arbeidstakere får løfte om fast jobb hvis de viser seg skikket i løpet av en prøvetid som strekker seg over mange uker, og innebærer at de må jobbe gratis. Når perioden er over får de sparken istedenfor lønn. Mange arbeidsgivere har åpenbart aldri hatt ærlige hensikter. Menneskene vi møter er dypt fortvilet. Utviklingen gjør meg virkelig bekymret, sier direktør Ingrid Findboe Svendsen.

 

Les også: - Blir mer og grovere sosial dumping

 

Brer om seg

Ulike konkurranseforhold i ulike bransjer gjør situasjonen uoversiktlig og komplisert. Likevel finnes det tall som klart illustrerer forverringen arbeiderne selv, Arbeidstilsynet og fagbevegelsen beskriver. Fra 2004 til 2011 økte omsetningen i byggenæringen med omtrent 50 prosent. Dette skjedde samtidig med at antall innmålte akkordtimer sank med 20 prosent, mens arbeidsinnvandrerne tredoblet sin andel av arbeidsstokken i bransjen til rundt 30 prosent i 2012. I dag regner man med at minst 24.000 jobber som bygningsarbeidere via leiebyrå.

Utviklingen gjenspeiles også ved at servicesentrene i fjor fikk aller flest henvendelser fra arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen, men også i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen var det mange som varslet om dårlige lønns- og arbeidsforhold. Nytt i 2013 var en økning i tallet på henvendelser fra bilverksteder, transportbransjen og helsesektoren.

- Vi har også hatt flere saker innen bilpleie, frisør og bakeri. Problemene brer om seg, fastslår direktør Ingrid Findboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Innholdet i årsrapporten fra servicesentrene bekrefter det Arbeidstilsynet ser til daglig: Utenlandske arbeidstakere behandles langt dårligere enn norske. De fleste som besøker sentrene kommer fra Polen, Litauen og Romania. Av land utenfor EØS utgjør India, Filippinene og Serbia de største gruppene.

 

Les også: Jobbet sju dager i uka, ti timer om dagen, for 9.000 kroner i måneden

 

- Viktig dokumentasjon

Jørn Eggum er forbundssekretær i Fellesforbundet med bransjepolitisk ansvar for industrioverenskomsten. Han er overhodet ikke overrasket over det servicesentrene nå rapporterer om, og mener det er viktig dokumentasjon:

- Offentlige opplysninger dokumenterer nå det vi lenge har hevdet, nemlig at hele bransjer og sektorer utvikler seg til et grått og senere svart marked som ender i ren kriminalitet. Anbud skal vinnes for enhver pris. Ingen pris er for høy, sier Eggum.

At arbeidsledigheten i Europa ligger skyhøyt over den norske, gjør arbeidsmarkedet her i landet superattraktivt for desperate og fattige mennesker, ifølge Eggum.

- Vi er nødt til å allmenngjøre flere og flere tariffavtaler. Det vil si; lage et gulv med et sosialt sikkerhetsnett for alle arbeidstakere i en bransje - uavhengig av arbeidstakerens nasjonalitet. For å få det til må vi fjerne den strenge dokumentasjonsplikten fagforeningene har for å dokumentere sosial dumping overfor tariffnemnda. Offentlig dokumentasjon fra Arbeidstilsynet viser jo nå at dette skjer i stort omfang, sier Eggum, som mener regjeringen må ta ansvar:

- Arbeidsminister Robert Eriksson må se at dette ikke er «sunn konkurranse» med utenlandsk arbeidskraft. Dette er ren utnytting og slavelignende forhold som til sjuende og sist slår beina under den norske arbeidslivsmodellen, understreker Jørn Eggum i Fellesforbundet.

karin.fladberg@dagsavisen.no

Les også: Vil stramme inn på ledd i byggebransjen