Arbeiderpartiets alternative budsjett: – Vil ha slutt på ufrivillig deltid

Arbeiderpartiet setter av 105 millioner kroner til ulike likestillingsprosjekter i sitt alternative budsjett.

 

I sitt alternative budsjett som legges fram denne uka, setter Arbeiderpartiet av 105 millioner kroner til det de kaller «bedre likestilling i arbeidslivet». 

– Tida der hardtarbeidende kvinner skal avspises med deltidsstillinger og dårlige arbeidsforhold må over i historiebøkene, uttaler Anette Trettebergstuen, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Hun understreker at de 105 millionene som Ap har satt av i sitt alternative budsjett for 2019, bare er en start.

Les også: KrF kan likevel ende i regjering med Ap og Sp

– Blodig urettferdig

30 millioner kroner skal brukes på tiltak for å skape «en heltidskultur», der målet er å fjerne ufrivillig deltid. Ap vil gi Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kompetanse Norge oppgaven med å velge ut hvilke prosjekter som skal få av disse midlene.

Partiet har også satt av 10 millioner kroner til prosjekter som skal gi flere faste stillinger i eldreomsorgen.

– Det er blodig urettferdighet at de kvinnene som jobber i de yrkene med lav status, mest vold og fysisk og psykisk hardt arbeid også må jakte vakter og avspises med 30-prosentstillinger. At dette skjer i kvinnedominerte yrker, er ikke en tilfeldighet. Vi trenger mer kompetanse og bedre kvalitet innenfor eldreomsorgen i framtida. Da må vi også ha et rettferdig og anstendig arbeidsliv og tilby dem, sier Trettebergstuen. 

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mer til forskning

Arbeiderpartiet vil bruke 50 millioner kroner til forskning på kvinnedominerte yrker gjennom et eget forskningsprogram. I forsklaget skriver de: «I flere av disse yrkene er det også mer vold, mer deltid, mer belastningsskader og lavere status enn andre profesjoner. Vi må finne ut mer av hvorfor det er sånn og hva vi kan gjøre for å stoppe det, og sikre bedre rammevilkår for fagmiljøene som skal utdanne og utvikle samfunnet og institusjonene våre.»

I tillegg setter Ap av 10 millioner kroner til en nasjonal rekrutteringskampanje, der målet er å få flere menn til å utdanne seg til læreryrket. Ap setter også av fem millioner kroner til «trepartssamarbeid for likestilling».

Les også: – Dersom KrF godtar dette, er de blitt kjøpt med glassperler