Nestleder og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Trond Giske, mener Norge bør sette hardt mot hardt mot ESA i stedet for å føye seg for å sikre kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet blant utenlandske arbeidstakere i Norge.

Arbeiderpartiet vil være tøffere mot EU og ESA for å hindre sosial dumping

Regjeringen vil slakke strikken for utenlandske arbeidstakere i Norge etter påtrykk fra ESA. Ap sier nei, og vil heller utfordre EØS-avtalen.

 

Av Stian Fyen, ANB

– Selv om ESA (Eftas overvåkingsorgan) har stilt spørsmål om dette mener jeg vi skal være tøffe og stå på vårt. Deres ord er ikke lov. Det finnes ulike fortolkninger. Vi må, på samme måte som andre land, tørre å stå opp mot ESA, sier nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Til store protester fra fagbevegelsen har regjeringen foreslått å begrense registreringsplikten for utenlandske arbeidstakere noe. Regjeringen ønsker å gjøre ordningen enklere og mindre byråkratisk.

Fagbevegelsen på sin side frykter at en svekkelse av registreringsplikten vil gjøre det lettere å drive sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i Norge. Både Sverige og Danmark har en slik registreringsplikt, selv om den skiller seg noe fra den norske ordningen.

EØS-trøbbel

Men å kreve at alle utenlandske arbeidstakere registrerer seg hos skattemyndighetene, kan være EØS-stridig. Allerede i dag har ESA inne to klager til behandling for å vurdere om plikten går mot EØS-avtalen, og de har allerede advart regjeringen om at Norge kan bli pålagt å skrote ordningen.

– Det er selvfølgelig viktig for oss å beholde så mye som mulig av ordningen der skattemyndighetene får opplysninger om utenlandske arbeidstakere. Der er vi ikke uenige. Regjeringens posisjon er at det heller ikke strider med EØS-avtalen. Men det er altså ikke ESA enige i, sier finansminister Siv Jensen.

Hun advarer mot å gå for hardt ut mot ESA i denne saken, fordi det i verste fall kan føre til at Norge må skrote hele ordningen.

– Jeg mener Arbeiderpartiets tilnærming i verste fall vil føre til at hele ordningen rives vekk. Det er mye verre enn at vi i samarbeid med Skattedirektoratet jobbet ut et forslag med det de mener er forsvarlige og begrensede endringer. Vi jobber tett på ESA og har ikke gitt opp saken, og skal ha et møte med dem om dette i torsdag, sier Jensen, som også understreker at regjeringen de siste årene har satt i gang en rekke tiltak for å forhindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i Norge. 

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Norsk favør

Giske og Arbeiderpartiet mener på sin side at man heller bør sette hardt mot hardt.

– Etter vårt syn strider ikke dette mot EØS-avtalen. Det vil gjelde både norske og utenlandske entreprenører eller kontraktører. Sånn sett diskriminerer det ikke mellom land. Regjeringen sier selv at skattedirektoratet sier at dette er i orden, sier Giske, og legger til:

– Jeg mener det er fullt mulig å stå på vårt. Det er ingen konklusjoner i EØS-systemet som sier at dette ikke kan gjøres. Hvis vi mener alvor i kampen mot sosial dumping, må vi tørre å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen og av og til utfordre ESA når de stiller spørsmål, sier Giske.

Men regjeringen vil heller velge samarbeidslinjen framfor konfrontasjon.

– I løpet av de siste fire årene har jeg som finansminister løftet utallige saker både i EU-kommisjonen og i ESA, og klart å snu flere saker i norsk favør. Her er arbeidet pågående. Men nå handler det om å prøve å finne løsninger, og ikke havne i en situasjon der hele ordningen blir borte, sier Jensen.

Også forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, er skuffet over regjeringen.

– Hvis du begrenser muligheten til registrering, vil du ikke kunne drive et fullverdig arbeid mot arbeidslivskriminalitet. Du kan ikke be arbeidstilsynet sjekke ut bedrifter du ikke engang vet er i landet, sukker Eggum. (ANB)