Edel Holmgren tenner lys i hjerteform i solidaritet med asylsøkere i Ankomstsenter Finnmark som blir returnert til Russland uten å få sin sak vurdert. FOTO: JAN-MORTEN BJØRNBAKK/NTB SCANPIX

Arbeiderpartiet ut mot Listhaug

Fra å forsvare uttransportering av asylsøkere over den norsk-russiske grensen, stiller nå Ap spørsmål ved den faglige begrunnelsen bak tvangsutsendelsene over Storskog.

 

Av Marie Melgård og Stian Fyen

Det ble dramatisk ved mottakssenteret i Kirkenes etter at det ble hengt opp en liste med rundt 30 navn på personer som skulle sendes til Russland i går.

– Kvinnene gråter, barna er fortvilte og mange forsøkte å rømme fra stedet. Det er galskap, sa Rami Haddad, talsmann for beboerne i leiren, til NTB.

Mange som forsøkte å rømme, ble stanset av politiet, men noen kom seg ut av området. Tre syrere kom seg til en kirke i Sør-Varanger, og sitter nå i kirkeasyl.

På grunn av manglende personell på russisk side, valgte Politiets utlendingsenhet (PU) å stanse gårsdagens returer, men de forsikret at uttransporten skal gjenopptas i dag.

Den norske returen av asylsøkere har fått kritikk fra internasjonale organisasjoner som FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Humas Rights Watch.

Nå spør også Arbeiderpartiet om utsendelsen er i tråd med avtalen inngått i Stortinget i høst.

KOMMENTAR: Asylopprør i Arbeiderpartiet (Arne Strand)

Forventer svar

– Vi står bak vedtaket og lovendringene vi var med på å vedta i Stortinget, men det som var viktig var at dette var innenfor definerte vilkår: Lovendringene skulle virke i samsvar med folkeretten og menneskerettighetene, og man skulle sikre at de som blir returnert får et trygt opphold og vern mot å sendes til et annet land. Det står seg bra, men vi er usikre på om regjeringen faktisk følger opp dette. Nå forventer vi klare svar, sier Aps Helga Pedersen til Dagsavisen.

Ap forsvarte Listhaug og uttransporteringen da innvandringsministeren forsikret Stortinget om at all uttransport til Russland var trygg. Etter et intervju i VG, hvor Listhaug ikke kunne konkretisere hvilke faglige råd som bygger oppunder konklusjonen, har Aps velvilje snudd.

– Hva gjør Ap dersom Listhaug ikke svarer betryggende nok?

– Hvis Listhaug selv ikke klarer å svare på dette, forventer jeg at statsministeren gjør det, sier Pedersen.

– Vil det da være aktuelt for Ap å kreve stans i returene?

– Når utlendingsmyndighetene stanset returen i dag, er det et signal om at ikke alt er på stell i saksbehandlingen. Jeg anbefaler derfor Listhaug om å bruke denne pausen godt og komme sterkere tilbake med klare forsikringer om at de som uttransporteres får reelt trygt opphold. Hvis ikke, kan de ikke sendes ut. For Ap er det helt grunnleggende at ingen asylsøkere skal sendes ut i strid med flyktningkonvensjonen, menneskerettighetene og stortingsvilkåret om trygg retur, sier Pedersen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Slutt å vingle

– Det vil være svært uklokt å stoppe utsendelsene. Hvis vi begynner å vingle, kan strømmen av flyktninger starte opp igjen, sier Listhaug til NTB.

– Det som bekymrer meg mest, er at denne saken kan bidra til å gjenåpne grensen på Storskog dersom et stortingsflertall signaliserer at de likevel ikke vil gjennomføre returene til Russland, skriver innvandringsministeren i et brev til NTB.

Listhaug ber Ap og Sp om å slutte å vingle i saken.

– Det at medieoppmerksomhet bidrar til at partier som sier de er for en streng, men rettferdig innvandringspolitikk, begynner å vingle, er foruroligende, skriver hun.

LES OGSÅ: Alle asylsøkerne i Finnmark er pågrepet

– Alarmen bør gå

Flere Arbeiderpartifolk har i sosiale medier uttrykt misnøye med den norske praksisen ved grensa: «I landet der vi liker å tro at vi er verdensmestere i menneskerettigheter, tar vi oss ikke engang tid til å vurdere menneskers søknad om asyl!? Det er ikke til å begripe», skriver tidligere generalsekretær i AUF, Tonje Brenna på Facebook. Som Dagsavisen har omtalt, var det høy temperatur da flyktningsituasjonen og Aps håndtering, var tema da stortingsgruppa møttes onsdag.

AUF mener Ap bør gjøre mer enn å stille spørsmål:

– Alarmen bør gå i Arbeiderpartiet når FN sier Norge bryter folkeretten. Alarmen bør gå enda høyere når Sylvi Listhaug ikke klarer å svare på hvilke vurderinger som ligger til grunn for dette. Dette kan ikke Ap være med på, sier AUF-leder Mani Hussaini.

– Det er ikke Ap-tradisjon å få kjeft fra FN og ikke gjøre noe med det, sier Hussaini.