Arbeiderpartiet om fortsatt høy arbeidsledighet: – Uakseptabelt

Norske industriledere melder om ytterligere fall i totalt produksjonsvolum i årets andre kvartal. Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at det var 31.000 flere arbeidsledige her i landet i juni enn i februar.

Det var 138.000 arbeidsledige personer i juni, viser de foreløpige sesongjusterte rene månedstallene. Det er 9.000 færre enn i mai, viser tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU).

Ledigheten var på 4,9 prosent i juni, mot 3,8 prosent i februar.

Antall sysselsatte til stede på jobb steg fra mai til juni. Veksten kom etter to måneder med kraftig fall som følge av koronapandemien.

Les også: Flere tar høy utdanning: – Masteren min hadde ikke vært nødvendig for å få den jobben jeg har

Til tross for veksten i juni, var det fortsatt 43.000 færre sysselsatte på jobb i juni enn februar. Til sammenligning var det 120.000 færre sysselsatte på jobb i mai enn februar.

I andre kvartal 2020 var 129.000 personer arbeidsledige, som tilsvarer en arbeidsledighetsrate på 4,6 prosent.

Arbeiderpartiet kaller ledigheten uakseptabelt og partiets landbrukspolitiske talsmann Nils Kristen Sandtrøen peker på jordbrukspolitikken:

– I sommer har vi sett at fly chartres fra Vietnam med lavlønnede jordbærplukkere mens mange mangler arbeid her hjemme. Vi vil foreslå forsterkninger og forandringer i matpolitikken, slik at lønnsomheten øker og lønningene innenfor grøntsektoren blir høyere enn dagpenger fra Nav, sier Sandtrøen.

– Det betyr at folk i Norge kan få slike jobber, mener han.

Les også: Paulina og vennene kom til Norge for å plukke jordbær. Etter tre dager reiste de hjem i fortvilelse

Nedgang i industrien 

Stor usikkerhet knyttet til koronapandemien bidrar til at den generelle bedømmelsen for tredje kvartal 2020 preges av pessimisme hos flertallet av industrilederne, melder Statistisk sentralbyrå.

Konjunkturbarometeret for andre kvartal viser fall i samlet industriproduksjon sammenlignet med første kvartal.

Den samlede ordrebeholdningen i industrien gikk kraftig ned i andre kvartal. Ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet viste begge en klar nedgang.

Lavere ordretilgang blant produsenter av investeringsvarer har delvis sammenheng med at det kraftige oljeprisfallet i mars førte til kraftige kutt i investeringsplaner innen olje og gass, både globalt og på norsk sokkel.

Utsiktene for tredje kvartal i år er negative og preget av både norske og globale tiltak mot koronapandemien.