Arbeiderpartiet mener det er en skinnmanøver å utrede pensjon fra første krone på nytt

– Saken er utredet. NHOs direktør sa dette var en sak for lovgiver. Det er akkurat det den er, sier Aps finanspolitiske talsperson.

 

Av Helge Rønning Birkelund/FriFagbevegelse

Torsdag var opposisjonens viktigste sak klar for en slags domsavsigelse i Stortinget.

Arbeiderpartiet og SV mener det er urettferdig at én million norske lønnstakere må tjene nærmere 100.000 kroner før de får en krone i pensjonsopptjening.

Pensjon fra første krone var et viktig krav fra LO under fjorårets lønnsoppgjør, men arbeidsgiverne i NHO hadde ingenting å gi. De mente det ble for dyrt for bedriftene og argumenterte også med at obligatorisk tjenestepensjon (OTP) hørte hjemme i Stortinget, ikke i et tariffoppgjør.

Torsdag kom så saken opp i Stortinget. Resultatet blir som følger: Spørsmålet om pensjon fra første krone sendes tilbake til partene i arbeidslivet.

Det sørget KrF for da de forhandlet om regjeringsplattformen. Rigmor Aasrud har lite sans for dette og mener fram og tilbake er like langt.

– Vi trenger ikke en ny utredning. Dette blir derfor bare en skinnmanøver. En måte å ri to hester på, sier hun til FriFagbevegelse.

Les også: Frykter at pensjon fra første krone vil tvinge bedrifter i kne

Store endringer

Det ble gjort store endringer i pensjonssystemet for ti år siden. Etter at levealderen hadde økt mye og det ble mange flere med rett til pensjon, var det nødvendig å gjøre endringer.

Et viktig grep var at all inntekt skulle gå inn i opptjeningsgrunnlaget for pensjon. Folketrygden ble endret slik at all inntekt ble lagt til grunn for beregning av pensjon, slik også det offentlige pensjonssystemet gjør.

Ifølge Aasrud viser tall fra Finans Norge at 1,4 millioner mennesker har pensjon i privat sektor. Ordningene er sammensatte. De som har ytelsesordninger eller hybridordninger, har opptjening fra første krone. Men det teller bare litt over 100.000 personer.

Ni av ti ansatte i privat sektor har ikke ordninger som gir opptjening fra første krone.

– Dette er urettferdig, mener Rigmor Aasrud.

– Dagens lovverk pålegger arbeidsgiver å betale for en pensjon for sine ansatte. Hva bedriften betaler, er valgfritt innenfor intervallet to til sju prosent. Det er valgfritt om det betales pensjonspremie for de første 97.000 kronene. Det har tre av fire valgt bort, påpeker Aasrud.

Hun mener det er en tydelig sammenheng mellom satsen bedriften velger og om de første 97.000 blir med i grunnlaget.

Les også: Høyre-Asheim åpner for ny pensjonsreform og pensjon fra første krone

Kvinner er taperne

– Blant dem som bare har to prosent, er det nesten ingen som har opptjening fra første krone. For dem som har sju prosent, har nesten alle opptjening fra første krone. I den siste gruppen finner vi folk som er ansatt i finans og forsikring, mens de som jobber i overnatting og serveringsvirksomhet kommer dårligst ut, sier Rigmor Aasrud.

Hun mener dette er med på å forsterke utviklingen og at forskjeller mellom folk øker.

– De som jobber i forsikring og finans, har ei gjennomsnittslønn som er mer enn dobbelt så høy som dem som jobber i overnattings- og restaurantbransjen. Forskjellene forsterkes inn i pensjonsalderen når de med høyest lønn har en tre ganger så høy prosentsats som de med halve inntekten. En trenger ikke være rakettforsker for å se at denne saken derfor også har en likestillingsdimensjon. Det er kvinnene som jobber i yrkene med dårligst betingelser, påpeker hun.

Aasrud avviser at behandlingen av pensjon fra første krone roter til trepartssamarbeidet og at saken må utredes.

– Begge deler er feil. Saken startet i lønnsoppgjøret i 2016, da Riksmegleren sendte et brev til statsministeren i forbindelse med oppgjøret i frontfaget. Statsministeren svarte at regjeringen var innstilt på å utrede behovet for å gjøre tilpasninger i lov og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor. Resultatet ble en rapport som kom i desember 2016 utarbeidet av embetsverket, med partene, finansnæringen og forbrukerrådet i referansegruppe. Alle de fire kravene ble utredet: pensjon fra første krone, deltidsregelen, aldersgrensen og 12-månedersregelen. Regjeringen valgte å legge bare en av sakene ut på høring. Hvorfor ikke legge fram en sak på høring som gjaldt hele problemstillingen? spør Aasrud.

Partssammensatt utvalg

Finanskomiteens flertall avviser i sin innstilling forslaget, men saksordfører Sivert Bjørnstad (Frp) fremmet under behandlingen torsdag et nytt forslag i tråd med regjeringserklæringen.

– Å innføre pensjon fra første krone her og nå vil gi betydelige kostnader for norsk næringsliv som er kompensert fra arbeidsgiverens side i tidligere lønnsoppgjør. Det vil også gi en vanskeligere vei inn i arbeidslivet for bransjer som varehandel og renhold. Men vi vil ikke kategorisk avvise dette i framtida. Derfor forslår vi å sette ned et partssammensatt utvalg som skal se på og vurdere dette, sa Sivert Bjørnstad da han innledet debatten.

Han avviste samtidig å støtte Senterpartiets forslag som nesten er likelydende.

– Det skyldes at Senterpartiets forslag forskutterer hva utvalget skal komme fram til. Det kan ikke vi være med på, sa han. (FriFagbevegelse)

Les også: – KrF må sikre én million nordmenn pensjon fra første krone, sier LO-lederen