Helga Pedersen (Ap).

Arbeiderpartiet mener asylbarna forsømmes

Helga Pedersen mener regjeringen viser liten handlekraft. Nå vil hun ha svar på om integreringsforliket som ble vedtatt i høst, er blitt fulgt opp.

 

Av Hanne Sofie Fremstad

Mandag skrev Dagsavisen om at det hittil i år er forsvunnet 49 mindreårige asylsøkere fra norske mottak. De siste tre årene har totalt 781 barn forsvunnet, det viser tall fra UDI. Stortingsrepresentant Helga Pedersen (Ap) er bekymret over hvordan barna ivaretas i asylsystemet.

– Gjennom integreringsforliket ble det vedtatt en detaljert arbeidsbeskrivelse til innvandringsminister Sylvi Listhaug og regjeringen, sier Pedersen.

Hun kan imidlertid ikke se at instruksen har blitt fulgt, og sendte derfor et brev til Listhaug i februar.

– Ikke på ett punkt kunne Listhaug gjøre rede for hvordan hun har fulgt opp vedtaket. Jeg mener det viser manglende vilje og evne til å følge opp asylbarna, sier Pedersen.

– Hva er det viktigste å foreta seg nå?

– Å følge opp det Stortinget har sagt. Rekruttere mer barnefaglig kompetanse, etterlyse barn som forsvinner, og sette i gang særlige tiltak mot at de forsvunne barna havner i kriminelle miljøer, sier stortingsrepresentanten.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (FrP) skriver i en e-post at barneforsvinningene er sammensatt, og at det er bestilt et forskningsoppdrag for å finne ut av hvem som forsvinner og årsakene til det.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Sluttrapporten fra prosjektet skal inneholde anbefalinger som kan fungere som innspill til utvikling av regelverk og praksis. Utlendingsforvaltningen, poltitet og barnevernet vil fortsette innsatsen for å sikre at saker hvor barn forsvinner fra mottak prioriteres og iverksette forebyggende tiltak for å unngå at barn havner i kriminelle miljøer eller blir utsatt for menneskehandel. UDI har nylig utviklet et rapporteringssystem for å sikre en oppdatert og helhetlig oversikt over antall enslige mindreårige som forsvinner fra mottak, sier Brein-Karlsen.

Press – Redd Barnas ungdomsorganisasjon, markerte foran Stortinget i går for å sette søkelyset på at barn forsvinner fra mottak. I går uttalte lederen, Karoline Steen Nylander at de er spesielt negative til forslaget om utvidet

–  Vi ønsker at ordningene med midlertidig oppholdstillatelse stopper helt. Det er paradoksalt at det foreslås for å få bukt med menneskesmugling og annen kriminalitet, når vi vet at det fører til nettopp det, sier Nylander.

Også Press etterlyser økt rekruttering av personell med barnefaglig kompetanse til mottakene for å motvirke at barn forsvinner.

– Mottakene må ha nok ressurser til å ta imot traumatiserte unge mennesker, og gi dem en opplevelse av at de blir sett og at noen har tid til dem, sier hun.

Helga Pedersen er enig.

– De som jobber i mottakene er i en presset situasjon. Barnefaglig kompetanse er viktig, sier hun.

Steen Jensen vil ha folkeopprør: «Jeg trodde ikke det kunne være riktig»